Christelijk geloof

Wat zijn de namen van God?

Het woord ‘god’ zie je in veel religies terugkomen. Vaak hebben de goden ook eigen namen. In het christendom wordt God ook vaak aangesproken met het woord God. Waarom? Omdat christenen geloven dat er maar één God is. Daarom schrijven ze het ook altijd met een hoofdletter. Maar wist je dat er in de Bijbel, het belangrijkste boek voor de christenen, ook heel veel andere namen staan voor God? Ze zeggen allemaal iets over het karakter en de daden van God.

Een aantal namen van God

YHWH

In Exodus noemt God zichzelf Ik Ben. Deze naam is ook wel bekend als de letters YHWH, wat vaak wordt uitgesproken als Yahweh of Jehova. Dit betekent ongeveer Ik Ben. Deze naam omschrijft Gods aanwezigheid; Hij is er altijd, ook altijd bij jou. De naam Yahweh komt in het Oude Testament overigens ongeveer 7000 keer voor.

Adonai – Mijn Heer

De Joden spreken uit respect voor God zijn naam Yahweh niet uit. In plaats daarvan noemen ze Hem ‘Adonai’ Dit betekend ‘mijn Heer’ of ‘mijn Meester’. 

Bore’ – Schepper

Ga jij wel eens op vakantie naar de bergen? Of naar de zee of de sneeuw? Misschien wandel je wel eens in een bos. Is het niet bijzonder wat je dan allemaal ziet in de natuur? Dat heeft God bedacht. Hoe het eruit ziet, hoe het voelt, hoe het ruikt en zelfs hoe het werkt. Alles heeft God bedacht. Millennia geleden heeft Hij het allemaal gemaakt. Daarom noemen we God ook wel ‘Schepper’.

El Shaddai – Almachtige

God is de meest machtige persoon die er is. Hij heeft alle macht, in de hemel en op de aarde. Omdat Hij alle macht heeft, wordt Hij ook wel de Almachtige genoemd. 

Abba – Vader

Deze naam beschrijft wie God is voor mensen op een persoonlijk niveau. Iedereen heeft een (biologische) aardse vader. God wil onze hemelse vader zijn. Hij vervult de rol van een vader die zijn kinderen liefheeft. Het kan lastig zijn om God zo te zien als jouw eigen ervaring met je vader niet zo goed is. Maar God wil de rol toch vervullen. Daar waar jouw aardse vader misschien gefaald heeft, faalt God niet. Hij wil je beschermen, bijsturen en liefhebben. Hij wil het voorbeeld zijn van hoe een goede vader hoort te zijn. En als we hem Abba, vader, mogen noemen, zijn wij zijn kinderen.

video-poster
% geladen 00:00
00:00
00:00
Sandy Tales | Het Onze Vader

El-Olam – Eeuwige God

Kun je je dat voorstellen? Altijd bestaan? Gods bestaan is eigenlijk als een cirkel; er zit geen begin aan en ook geen einde. God is er altijd en wordt daarom ook wel de Eeuwige genoemd.

Yahweh Yireh – God zal voorzien

Het woord Yahweh komt vaker voor in de namen van God. Nu met de toevoeging Yireh. Samengevoegd betekent Yahweh Yireh: God zal voorzien. God weet altijd wat jij ten diepste nodig hebt en Hij zal er voor zorgen dat jij niks tekort komt. Dit lijkt vaak anders, maar God zal nooit loslaten waar Hij mee begon. Ooit begon Hij met jou en Hij wil graag dat jij ervoor kiest om op Hem te vertrouwen.

Agape – Liefde

God is een hele liefdevolle God, zo liefdevol dat Hij zelf liefde wordt genoemd. God is liefde. Alles wat Hij doet, is ook vanuit liefde. Echt een naam is het misschien niet, maar het omschrijft Hem wel heel erg goed. Hij heeft ook altijd het beste met jou voor, omdat Hij van jou houdt. Soms is dat best lastig te begrijpen, omdat wij niet alles weten. Wij kunnen niet zien welke keuze de beste gevolgen heeft en kunnen daarom soms een verkeerde keuze maken. God wil jou heel graag helpen in jouw leven, zodat je de juiste keuzes maakt.

Yahweh Rapha – God zal genezen

Deze naam betekent God zal genezen. In de Bijbel komen we veel verhalen tegen waarin God mensen geneest, vooral in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. “Grote groepen mensen kwamen naar Hem toe. Ze brachten verlamde, kreupele en blinde mensen mee. Ook mensen die niet konden praten en heel veel andere zieken. Ze legden hen bij zijn voeten neer. En Hij maakte hen gezond.” Matteüs 15:30

Maar genezing is niet alleen van vroeger; nog steeds worden er veel mensen genezen. Lees hier het verhaal van José die dacht dat haar zoon nooit meer zou genezen.

Alle namen van God zeggen iets over zijn identiteit en karakter. Welke naam spreekt jou het meeste aan?

Wist je dat Jezus ook meerdere namen heeft? Ontdek 12 van Zijn namen hier!

God Dichtbij

Waar is God in tijden van nood? Soms kan God heel ver weg lijken. Samen kijken we hoe dichtbij God is.

Meer van Jesus.net