Jezus

Waarom vergelijkt de Here Jezus Zichzelf met een herder?

Op meerdere plekken in de Bijbel kom je het beeld tegen van schapen met een herder. De Here Jezus vergelijkt dan vaak de mensen met schapen en Zichzelf met de herder. Maar waarom vergelijkt Hij Zichzelf met een herder en hoe zouden jij en ik bij Zijn kudde kunnen horen?

Auteur: Wendy Born - van den Brink

Bijbelteksten

Het is goed om een aantal van deze Bijbelgedeelten er eens op na te lezen. Eerst Johannes 10 vers 2 en 4 waar staat: ‘Maar de man die door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. (…) Hij roept zijn schapen bij hun naam en neemt ze mee naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen.’

Johannes 10:14-16 is misschien wel een van de bekendste gedeelten. De Here Jezus zegt hier: “IK BEN de goede Herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij. Net zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik heb mijn leven over voor de schapen. Ik heb ook nog andere schapen, die niet bij deze stal horen. Die moet Ik ook bij deze kudde brengen en ze zullen naar mijn stem luisteren. En uiteindelijk zal er nog maar één kudde zijn, met één Herder.”

Herders in Jezus’ tijd

Wanneer we kijken naar herders die leefden in de tijd dat de Here Jezus op aarde was, zien we dat zij vaak voor grote kuddes moesten zorgen. Ze zagen erop toe dat de schapen genoeg te eten kregen, gezond bleven en niet werden aangevallen door roofdieren of werden gestolen. De mensen in die tijd waren mede afhankelijk van schapen omdat deze dieren hun wol en melk leverden, maar ook omdat er offerdieren nodig waren voor de offerdienst in de tempel.

De schapen maken zich geen zorgen, omdat ze er blindelings op vertrouwen dat de herder altijd voor hen zorgt en ze zal beschermen tegen aanvallen.

Overdag lieten de herders hun schapen grazen en ’s avonds hielden ze de wacht voor de schaapskooi. Ze gingen letterlijk in de deuropening liggen, zodat ze eigenlijk zélf de deur waren. Zo kon er niemand zomaar de schaapskooi binnenkomen en werden ook de wilde dieren op afstand gehouden. De schapen van de kudde kennen de stem van hun herder en daarom zullen ze alleen hem vertrouwen en niemand anders. De schapen maken zich geen zorgen, omdat ze er blindelings op vertrouwen dat de herder altijd voor hen zorgt en ze zal beschermen tegen aanvallen. Bij hem voelen ze zich veilig.

Jezus’ stem

Nu we dit weten, is het beter te begrijpen waarom de Here Jezus Zichzelf een herder noemt. Wanneer je Hem goed kent en naar Zijn stem luistert, zul je veilig zijn. Hij zal voor je zorgen en je beschermen. Wij mensen – die met schapen vergeleken worden – kennen de Here Jezus als onze Herder net zo goed als Jezus Zijn Vader kent. En wat zo mooi is, is dat Jezus ook nog zegt dat Hij Zijn leven geeft voor Zijn schapen. En dat is iets wat Hij letterlijk heeft gedaan door voor ons aan het kruis te sterven. Hij gaf Zíjn leven opdat wíj zouden leven.

Wanneer je er dus voor kiest om Jezus de Herder van je leven te laten zijn, weet je dat je erop kunt vertrouwen dat Hij het beste met je voor heeft. Je hoeft niet bang te zijn; wat er ook gebeurt in je leven… Hij zal je beschermen.

Leiding

In Psalm 23 kunnen we lezen over God Zelf als onze Herder. Hij kent ons door en door en weet wat goed voor ons is. Hij wil ons leiden naar grazige weiden en ons te eten geven door middel van Zijn Woord, de Bijbel. Ook wil Hij ons leiden door de dalen van ons leven. Hij zal ons helpen in moeilijke tijden en er zal ons niets overkomen omdat Hij voor ons zorgt. Hij is erbij in ons lijden en in onze moeite.

Door Hem te vertrouwen en je leven aan Hem over te geven zul je veilig zijn. Nu… én in de toekomst.

Uitnodiging

Wil jij ook bij de kudde van de Here Jezus horen en Hem volgen in je leven als jouw Herder? Het hoeft niet moeilijk te zijn. Misschien ben je nog zoekende in je geloof of heb je twijfels. Misschien voel je je niet goed genoeg om bij Zijn kudde te mogen horen. Toch is het zo dat de Here Jezus iedereen uitnodigt om bij Zijn kudde te komen. Je bent nooit te jong of te oud.

Belijd de verkeerde en zondige dingen die je hebt gedaan en geef je leven over aan Hem. Dank Hem dat Hij Zijn leven ook voor jou gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Door Hem te vertrouwen en je leven aan Hem over te geven zul je veilig zijn. Nu… én in de toekomst.

Wil jij ook een schaap van Zijn kudde worden?

Meer van Jesus.net

Wil je reageren?

Wil je meer weten over dit artikel, of heb je vragen voor een E-coach? U kunt hier contact met ons opnemen!

Wil je gebed? Voor gebeden kunt u hier contact met ons opnemen.

Waarom Jezus-cursus

Wie was Jezus en wat voor betekenis heeft hij vandaag nog voor mij? Ontdek het waarom met deze cursus.