ANBI-gegevens
Stichting Jesus.net Foundation

Jesus.net is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door te geven aan een ANBI ontvang je belastingvoordelen. Je kunt onder voorwaarden zelfs volledig belastingvrij schenken. Meer hierover vind je hier.
Hieronder vind je onze ANBI-gegevens.

Algemeen
Stichting Jesus.net Foundation
RSIN: 8518.32.489

Bezoekadres
Watertorenweg 172
3063 HA Rotterdam

E-mail
contact@jesus.net

Doelstelling
Onze droom: Stel je een wereld voor waarin iedere persoon eenvoudig toegang heeft tot het evangelie, God kent, in Jezus groeit en het geloof vrij kan delen.

Actueel beleidsplan
Bekijk hier het beleidsplan van Jesus.net

Verslaglegging
Bekijk hier ons meest recente jaarverslag.

Het Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen kun je hier vinden.

Beloningsbeleid, bestuur en directie
Bestuursleden van Stichting Jesus.net foundation ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting. Het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder directie, is opgenomen in het personeelshandboek van de stichting.

Bestuur
Dhr. E.F. Celerier
Mw. C.M.R. Barry
Dhr. R. Allatt

Directie
Dhr. J.W. Bosman

Belastingvrij schenken

Omdat Jesus.net een ANBI status heeft, zijn donaties die je aan ons doet aftrekbaar voor je aangifte inkomstenbelasting. Deze aftrekbaarheid is echter beperkt omdat er bij je aangifte een drempel en een maximum geldt voor alle giften die je doet. Een uitzondering op deze aftrekbeperking vormen de periodieke schenkingen. 

Hoe werkt periodiek schenken?

  • Je schenkt een vast bedrag per jaar;

  • De looptijd van de schenking is minimaal 5 jaar;

  • De gift wordt vastgelegd in een standaard formulier van de belastingdienst dat je hier kunt downloaden;

  • Je vult dit formulier in, met uitzondering van de vragen 4 en 7, en stuurt het formulier naar finance@jesus.net;

  • Wij vullen de resterende gegevens in en sturen het volledig ingevulde formulier naar je terug;

  • Je bewaart dit formulier bij je belastinggegevens;

  • We werken niet met incasso’s dus je moet de gift zelf aan ons overmaken en ook in de gaten houden dat je dat elk jaar doet. Je kunt hiervoor gebruik maken van ons donatieportaal maar je mag het ook overmaken op onze bankrekening NL 57 RABO 0175 8902 93 t.n.v. Stichting Jesus.net foundation; 

  • Bij het invullen van de belastingaangifte geef je de schenking aan als een periodieke schenking waardoor deze volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.


Meer mensen bereiken met het evangelie van Jezus

Het belastingvoordeel dat je hebt is afhankelijk van de hoogte van je inkomen en het belastingtarief dat daarbij hoort.

Voorbeeld:
Bij een inkomen van € 44.000 per jaar kost een schenking van € 800 per jaar je netto ongeveer € 500. Je kunt ervoor kiezen om het belastingvoordeel van € 300 ten goede te laten komen aan het werk van Jesus.net. We kunnen dan met hetzelfde geld nog meer online zoekers bereiken.