Privacyverklaring

Privacyverklaring

Last updated: May 21, 2024.

Jesus.net hecht grote waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en aan transparantie over wat we ermee doen, los van hoe je bij ons betrokken bent. Of je nu voor ons wil werken, vrijwilligerswerk wilt doen, wilt doneren, gebruik wilt maken van onze diensten, informatie of training wilt of meer wilt weten over wat we doen.

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze verantwoordelijkheden. We zijn verplicht om je de informatie in deze Privacy Verklaring te verstrekken op grond van de toepasselijke wetgeving, waaronder:

  • De Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) sinds 25 mei 2018 (gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679).

  • De Privacy en Elektronische Communicatie (EC Richtlijn) Reglementen 2003.

We zullen niets met jouw gegevens doen wat je redelijkerwijs niet zou verwachten. We willen je laten weten dat wij ons inzetten voor het beschermen en op de juiste manier omgaan met de privé- en persoonlijke informatie van gebruikers van onze diensten. We publiceren deze Privacy Verklaring om je te informeren over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens.

De verwerking van je persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd door of namens de non-profitorganisatie 'Stichting Jesus.net Foundation' (hierna Jesus.net). Wanneer we de termen “wij”, “ons” of “onze” gebruiken, verwijzen we naar Jesus.net en geaffilieerde partners.

Jesus.net is een internationaal netwerk van lokale ministry organisaties over de hele wereld. Jesus.net bestaat dankzij de aanwezigheid van alle deelnemende partners wereldwijd. Met het oog op het leveren van onze diensten, projecten, fondsenwervende activiteiten en oproepen, kunnen we persoonlijke gegevens delen met onze Jesus.net-partners.

Jesus.net is geregistreerd op Watertorenweg 172, 3063 HA, Rotterdam, Nederland. Het Nederlandse fiscale nummer (RSIN) is: 851832489.

Deze Privacyverklaring informeert je over hoe wij je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Als je vragen hebt over onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op:

  • E-mail: info@jesus.net

  • Post: Jesus.net, Watertorenweg 172, 3063 HA, Rotterdam, Nederland