Bijbel

De Bijbel

Een oud stoffig boek. Wie leest er nou tegenwoordig nog in de Bijbel? De één vindt het een sprookjesboek, iemand anders weer een literair meesterwerk. Wie heeft de Bijbel geschreven? En waarom? Voor christenen is de Bijbel een grote inspiratiebron over het leven. Dat de Bijbel een enorme invloed heeft op onze wereld, valt niet te ontkennen. Maar hoe komt dat eigenlijk?  En wat heb jij er nou aan om een boek te lezen dat al bijna 2000 jaar oud is? 

Test jouw Bijbelkennis!

Een verzameling boeken

Veel mensen vinden de Bijbel saai om te lezen. En dat is ook logisch. Allereerst is de Bijbel een rijke en gevarieerde verzameling van oude boeken, brieven, gedichten en geschiedenisverhalen. Het is dus niet een spannend boek dat je zomaar even uit de kast pakt en in één ruk uitleest. Elk bijbelboek heeft zijn eigen verhaal te vertellen en stipt een klein onderdeel aan van het grote verhaal.

Bovendien waren vroeger de meeste mensen analfabeet. Mensen waren gewend dat de bijbelboeken werden voorgelezen in de synagoge en later in de kerk, om er vervolgens over te discussiëren. Dus wat we in de Bijbel vinden zijn eigenlijk een soort samenvattingen, heel beknopt, die stof tot nadenken geven.

Lezen of luisteren?
Hoewel de meeste mensen in Nederland nu wel kunnen lezen en schrijven, is lezen niet voor iedereen een favoriete bezigheid. Ben je niet echt een lezer? Dan is het net als in vroeger tijden vooral logisch om erover in gesprek te gaan en er bijvoorbeeld
podcasts erover te luisteren! Hieronder enkele voorbeelden:

Waar gaat de Bijbel over?

Maar laten we even teruggaan naar het begin. De inhoud. Kort gezegd gaat de Bijbel over de vraag ‘Wie is God?’. Er is geen ander boek dat beter laat zien wie God is. Door verhalen in de Bijbel over het ontstaan van de aarde, de verbondenheid van God met de mensen, het joodse volk, de rol van Jezus en over de toekomst van onze wereld krijgen we een idee van de veelzijdigheid van God. Wil je meer weten over God? Dan is de Bijbel een goed begin!

Want al lijkt het op het eerste gezicht een ingewikkelde bibliotheek, er zit zeker een rode draad in. Om die goed te kunnen volgen is het belangrijk om je eerst wat overzicht te geven.

Opbouw van de Bijbel

De Bijbel is onderverdeeld in twee onderdelen. Het Oude Testament met 39 bijbelboeken en het Nieuwe Testament met 27 boeken. De Rooms Katholieke kerk erkent nog 7 extra boeken als onderdeel van het Oude Testament. De zogenaamde deuterocanonieke boeken.

Het Oude Testament

Het Oude Testament begint met het ontstaan van de aarde en van de mensen. De eerste vijf boeken vertellen over hoe het Joodse volk als slaven gevangen zit in Egypte, hoe God ze daaruit bevrijdt en hoe ze in Israël terechtkomen. Gedurende deze reis staat de relatie tussen God en de mens vaak op scherp.

In het Oude Testament leer je dan ook veel verschillende kanten van God kennen. Liefdevol en vergevend, maar als de maat vol is, kan hij flink straffen. De rode draad blijft echter Gods trouw aan de mensen. Er is altijd hoop. In het Oude Testament staan veel voorspellingen dat God een redder, een Messias, zal sturen om de band tussen God en mensen voor eens en altijd te herstellen.

Het Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament staat Jezus centraal. Jezus wordt na zijn dood door zijn volgelingen gezien als de vervulling van alle voorspellingen uit het Oude Testament. Zijn komst zet alles op zijn kop. Jezus is de redder die de relatie tussen God en de mens herstelt.

In de eerste boeken, ook wel evangeliën genoemd, kun je uitgebreid lezen wat Jezus allemaal heeft gezegd en gedaan. Ooggetuigen vertellen over zijn geboorte, zijn missie, zijn lijden en zijn dood. De schrijvers stoppen echter niet bij zijn dood. Want volgens hen komt Jezus weer tot leven. En juist dit wonder verandert de wereld voorgoed.

Het Nieuwe Testament wordt verder gevuld met brieven en verslagen van Jezus’ volgelingen. Hierin lees je veel levenslessen, tips hoe je samen kunt geloven, waarschuwingen en ook voorspellingen over de toekomst.

Meer weten?
Vind je dit toch wat ingewikkeld klinken en zou je er graag meer van begrijpen? Doe dan de gratis online Startersbijbel cursus voor een diepe duik in een bijzonder boek!

Wat is de rode draad van de Bijbel?

Als je de Bijbel in zijn geheel leest, zul je een rode draad ontdekken: Gods liefde voor de mensen. Het Oude Testament laat zien hoe God bewust de mensen heeft gemaakt en dat God oprecht van hen geniet. Maar in veel verhalen zie je ook dat mensen vaak hun eigen weg willen gaan en niets te maken willen hebben met God. Toch laat God hen niet los. Hij blijft hoop houden en er waren altijd wel mensen te vinden die God wél vertrouwden. In het Oude Testament staan ook veel profetieën. Voorspellingen dat God een redder gaat sturen die de mensen verlost van de kwade dingen op de wereld.

Christenen geloven dat de komst van Jezus in het Nieuwe Testament de ultieme manier is geweest van God om zijn liefde te tonen. Dat Jezus de redder is waar al zolang op wordt gewacht. Jezus liet in woord en daad zien hoe wij mensen voor elkaar moeten zorgen. Je kunt lezen hoe hij claimde de Zoon van God te zijn en hoe deze radicale boodschap hem zijn leven kostte. Zijn volgelingen schrijven op hoe zij hem weer levend tegenkomen. De eerste boeken uit het Nieuwe Testament heten de Evangeliën. Evangelie betekent letterlijk ‘goed nieuws’. Want, zo zeggen de christenen: er is altijd hoop en Gods liefde is goed nieuws voor iedereen.

Jezus als offer
De dood van Jezus wordt door de Bijbel gezien als een offer van God. Jezus als Zoon van God moet sterven om de relatie tussen God en mensen te herstellen. In deze tijd klinkt een offer heel bloederig en gruwelijk maar zeker in die tijd waren offers heel normaal. Een offer was voor de mensen toen een helder symbool. Mensen brachten offers om hun dankbaarheid te tonen, om vergeving te vragen of in de gunst te komen. Vaak was dit een dier of bijvoorbeeld de eerste opbrengst van de oogst.Joden en moslims vieren nog jaarlijks hun offerfeest. Christenen juist niet meer omdat zij geloven dat Jezus het ultieme en laatste offer was om het goed te komen tussen God en de mens.

Wie heeft de Bijbel geschreven?

De Bijbel is geschreven door 40 verschillende schrijvers, in een periode van ongeveer 1500 jaar. De schrijvers waren allemaal hele verschillende mensen: vissers, doktoren, boeren, priesters, dichters en profeten. Van sommigen zijn de namen bekend zoals Jeremia, David, Johannes en Paulus. Andere boeken dragen wel de naam van een persoon (bijvoorbeeld het boek Esther), maar is door een onbekend iemand pseudo-biografisch opgeschreven.

De Bijbelboeken zijn dus door mensen geschreven. Mensen die God echt lijken te hebben ervaren. Tegelijkertijd zijn het gewone mensen geweest, zoals jij en ik. De meeste christenen geloven dat God de schrijvers heeft geïnspireerd om deze woorden op te schrijven.

Ken je al verhalen uit de Bijbel?

Ook als je de Bijbel nog nooit heb gelezen, zou het best kunnen dat je al wat verhalen kent. Bijvoorbeeld verhalen over Jezus. Zijn geboorte vieren we met Kerst, zijn dood gedenken we met Pasen. Maar ook andere feestdagen als Carnaval en Pinksteren komen uit Bijbelse verhalen. Tijdens deze feestdagen zie of hoor je misschien wel eens flarden van zijn verhaal.

Maar ook veel verhalen uit het Oude Testament zijn bekender dan je denkt. Denk maar aan de film The Prince of Egypt, over het verhaal van Mozes. Of de musical Jozef die wordt verkocht als slaaf door zijn broers en later een belangrijke leider wordt in Egypte.

Ook veel uitdrukkingen komen uit de Bijbel. Raad eens welke..?

Hoe belangrijk is de Bijbel voor christenen?

De Bijbel is het belangrijkste boek binnen het christelijk geloof. Christenen geloven dat de Bijbel een heilig boek is, dat de schrijvers geïnspireerd zijn door God. Veel christenen hebben verschillende Bijbels thuis en moedigen elkaar aan om hier regelmatig in te lezen. In de kerk wordt altijd voorgelezen uit de Bijbel en geeft iemand uitleg over de tekst.

Ook in onze samenleving heeft de Bijbel eeuwenlang een belangrijke rol gespeeld. Dat zien we terug in onze wetgeving, kunst, filosofie en taal. In Europa zie je deze invloed steeds minder worden. Terwijl de Bijbel in landen in Azië, Afrika en Latijns Amerika juist steeds meer invloed krijgt.

Is de Bijbel waar?

Het ligt eraan wat je bedoeld met het woordje ‘waar’. Als je vraagt of de Bijbel historisch en wetenschappelijk op álle vlakken correct is, dan is het antwoord nee. Om een heel simpel voorbeeld te geven: er staat ergens geschreven dat de aarde op pilaren staat. Met de kennis van nu weten we dat dat feitelijk niet zo is. Schrijvers hebben dat vanuit poëzie of vanuit de opvattingen van hun tijd opgeschreven. Maar het is ook goed om te beseffen dat we als mensen beperkt zijn. Dat kan betekenen dat bepaalde details in de Bijbel niet kloppen. Maar betekent dat meteen dat de kern, de boodschap, ook niet klopt?

En of je alles ook letterlijk moet nemen uit de Bijbel? Daar bestaat nogal wat discussie over. Sommige stromingen binnen het christendom nemen de woorden letterlijk, anderen zien de Bijbel meer als leidraad.

Waarom zou ik de Bijbel gaan lezen?

Je kunt de Bijbel gaan lezen omdat je geïnteresseerd bent in geschiedenis, literatuur of religies. De Bijbel kan ook een hele goede spiegel zijn om jezelf beter te leren kennen. De reden dat de meeste mensen de Bijbel lezen is omdat ze meer willen weten over God. En over Jezus. Waar hij is geboren en opgegroeid. Wie zijn vrienden waren. Welke avonturen hij beleefde. Over de wonderen die hij deed. Over de ruzies die hij kreeg met de leiders van het land. En over de belangrijke levenslessen in zijn verhalen.

Maar de Bijbel vertelt ook over zijn gewelddadige executie en hoe zijn vrienden daarmee omgingen. Zijn volgelingen schrijven hoe Jezus weer tot leven komt en welke enorme impact dit heeft op hun leven. De reden dat zij een aantal boeken van de Bijbel hebben geschreven, is omdat ze willen dat iedereen weet dat het verhaal van Jezus niet ophoudt bij zijn dood.

De Bijbel staat boordevol mooie quotes. Die kunnen je helpen als je belangrijke beslissingen moet nemen in je leven. Veel christenen putten kracht uit de Bijbel en vinden hoop in de manier waarop God naar mensen kijkt en dus ook naar henzelf.

Hoe kan ik het beste de Bijbel lezen?

Als je niet thuis bent in de Bijbel, kan het een verwarrend boek zijn. Veel mensen lopen vast omdat ze de Bijbel lezen als een boek. Van voor naar achter. Ze raken vaak na de eerste Bijbelboeken het spoor bijster omdat ze veel context missen. Maar de bijbel is een bibliotheek van verschillende boeken. Elk Bijbelboek heeft een ander doel en een andere schrijfvorm. Sommige boeken zijn geschiedenisverhalen, andere juist weer poëtisch en andere zijn in een briefvorm geschreven. De Bijbel kun je daarom het beste stap voor stap doornemen. In kleine stukjes lezen en daarover nadenken.

Bijbelse formules?
"Joh. 3:16". Dat lijkt wel een soort formule toch?! Om de Bijbel overzichtelijk te houden, zijn in de 16de eeuw hoofdstukken en verzen toegevoegd aan alle Bijbelboeken. In de originele manuscripten in het Hebreeuws en Grieks werden zelfs niet eens spaties gebruikt. Als je nu een gedeelte wilt opzoeken, begin je bij de naam van het boek, dan het hoofdstuk en dan het vers. In dit voorbeeld dus het
Bijbelboek Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Wat daar staat? Lees het hier!

Waarom zijn er zoveel talen en vertalingen?

In de eerste eeuwen had niemand een eigen Bijbel. In 400 na Chr. werd de Bijbel voor het eerst vertaald vanuit de oorspronkelijke teksten naar het Latijn. Aangezien alleen de hoogopgeleiden en geestelijken (Latijn) konden lezen en schrijven, betekende dit dat de gewone bevolking afhankelijk was van de uitleg van deze mensen. De kerk had dus een enorme invloed op wat de mensen wel of niet hoorden.

Rond 1500 kwamen de eerste vertalingen naar het Engels door William Tyndale en naar het Duits door Maarten Luther. Door de opkomst van de boekdrukkunst in diezelfde periode is de verspreiding van de Bijbel in een stroomversnelling gekomen.

De volledige Bijbel is in zeker 694 talen vertaald en delen ervan in meer dan 2000 talen. Tegenwoordig kan bijna iedereen een Bijbel krijgen, in allerlei verschillende soorten, maten en uitvoeringen. Veel christenen vinden het belangrijk dat iedereen de Bijbel goed kan begrijpen en in zijn eigen taal kan lezen. Want door zelf te lezen, leer je God beter kennen en begrijpen.

Doodstraf
In landen als Noord Korea staat de doodstraf op het hebben van een Bijbel. In veel islamitische landen zoals Dubai, Marokko, Libië en Saudie Arabië staan er flinke straffen op het verspreiden en/of bezitten van een Bijbel.

Welke Bijbelvertaling moet ik dan kiezen?

De Bijbel heeft meer dan 100 verschillende Nederlandse vertalingen. Als je net begint met het lezen van de Bijbel, kun je het beste kiezen voor een eenvoudige vertaling. Bijvoorbeeld De Nieuwe Bijbelvertaling, Basis Bijbel of De Bijbel in Gewone Taal. Deze vertalingen gebruiken begrijpbare taal en lezen makkelijk weg. Maar doordat de woorden zijn aangepast om het beter te begrijpen, krijgen ze soms ook een andere betekenis dan oorspronkelijk bedoeld is.

Vertalingen als de Nederlandse Statenvertaling of van het Nederlands Bijbel Genootschap zijn meer letterlijk vertaald. Dus dichterbij de bron maar daardoor soms ook lastiger te lezen. Wat jij prettig vindt, moet je zelf ontdekken. Een goede tip is om bijvoorbeeld door de YouVersion Bijbel App te gebruiken en Bijbelboeken naast elkaar te leggen. Je kunt dan Bijbelgedeelten naast elkaar lezen.

De Bijbel lijkt misschien wel een oud stoffig boek maar niets is wat het lijkt. Het boek zit boordevol verhalen en inspiratie en is tot de dag van vandaag relevant.

Meer over de Bijbel

Wil je nog meer over de Bijbel ontdekken? Of weet je misschien niet zo goed waar te beginnen? Deze gratis online cursus over de Bijbel voor starters helpt je op weg om nog meer over de Bijbel te weten te komen!

Meer van Jesus.net