Jezus

Ontdek hier 12 namen van Jezus

De Bijbel staat vol met namen van Jezus. Elke naam belicht een klein stukje van zijn karakter en geeft een betekenis van wie Jezus was. Welke naam spreekt jou aan?

1. Jezus

Wist je dat in Midden- en Zuid Amerika het heel normaal is om je kind Jezus te noemen? Ook Jozef en Maria gaven hun bijzondere kindje deze naam. Jezus betekent: Jahweh redt. Jahweh is een joodse manier om God te omschrijven. Oftewel: God redt. Gelijk bij zijn geboorte heeft Jezus een naam gekregen die bij zijn missie paste.  

2. Immanuel

Immanuel is nog een naam die aan Jezus wordt gegeven. De naam Immanuel kun je in onder andere het Bijbelboek Jesaja 7:1 en Matteüs 1:23 vinden. Immanuel betekent: God met ons. Deze naam markeert nog een belangrijk onderdeel van Jezus’ missie. Hij wil laten zien dat God niet ver weg maar juist heel dichtbij ons is. De betekenis van de naam van Jezus is dus ook: God is met jou.

Andere namen van Jezus

De Bijbel is geschreven door veel verschillende schrijvers. Allemaal met hun eigen beleving en interpretatie van God en van Jezus. Ze belichten vaak allemaal een eigen aspect van Jezus en geven allemaal een klein beetje antwoord op de vraag: Wie is Jezus? Zo staan er wel meer dan 100 verschillende bijnamen van Jezus in de Bijbel. 

Een kleine selectie van namen van Jezus:

Advocaat

Jezus wordt gezien als een advocaat tussen de mens en God. Als mensen kunnen we fouten maken of niets met God te maken willen hebben. Toch is er altijd een weg terug naar God. Jezus helpt om het contact te herstellen door te pleiten voor jou. 

Alfa en Omega

De Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter uit het Griekse alfabet. Jezus wordt gezien als de eerste en laatste. Het symboliseert de almacht van God. Dat Hij altijd en overal bij is. Van het begin tot het einde.

Zoon van God

Jezus wordt door christenen gezien als de Zoon van God. God heeft zijn Zoon naar de aarde gebracht om echt te ervaren hoe het is om te leven met de mensen. De liefde, de vreugde, het pijn en het verdriet te delen. Om te laten zien dat hij niet ver weg is, maar juist dichtbij wil zijn. Maar ook om te laten zien dat God bereid is om alles te geven om het goed te maken tussen jou en God. Zelfs als dat betekent dat hij zijn eigen zoon moet opofferen.

Hoeksteen

De hoeksteen is voor een gebouw altijd het belangrijkste steunpilaar om een gebouw stevig te maken. Jezus wordt omschreven als hoeksteen omdat hij het belangrijkste verbindingspunt is tussen ons en God. Jezus zorgt voor een stevig fundament. 

Herder

In Nederland heb je nog maar een handjevol herders rondlopen. In de tijd van Jezus was herder zijn een normaal beroep. Als herder zorgde je voor de schapen. Je bracht de schapen van A naar B. Je beschermde schapen tegen aanvallen en als een schaap verdwaalde dan zorgde je ervoor dat het schaap gevonden werd. In deze vergelijking zijn wij mensen de schapen. Jezus zorgt net als een goede herder voor ons. Hij wil ons beschermen.

Lam

In de tijd van Jezus was het heel normaal om dieren te offeren. Vaak werd gekozen voor een lam. Een offer was een teken van trouw aan God of als een smeekbede om iets goed te maken. Aan het eind van zijn leven wordt Jezus gedood. Zijn leven is geofferd als een lam om het goed te maken tussen God en mensen. 

Echtgenoot/ bruidegom

De relatie tussen de mens en Jezus wordt in de Bijbel wel eens omschreven als die tussen man en vrouw. Jezus die trots is op zijn bruid en goed voor haar wil zorgen. Maar ook als een echtgenoot die jaloers is als zijn vrouw niet naar hem omkijkt of hem bedriegt. 

Rots

Een rots in de branding. Een rots waarop je kunt bouwen. Jezus wordt op verschillende manieren omschreven als een rots. Stevig, betrouwbaar, onwankelbaar. 

Vredevorst

Jezus wil vrede brengen. Vrede tussen mensen, maar ook vrede tussen God en mensen. In zijn handel en wandel is hij nooit gewelddadig. 

Licht van de wereld

Waar moet je zijn als je licht wilt geven? Precies. In het donker. Dat is precies waar Jezus wil zijn. Hij wil in het donker, in de moeilijke tijden van ons leven, licht geven. Juist daar waar ellende, pijn, verdriet, angst is. Verlichting brengen. Licht zorgt er ook voor dat dingen zichtbaar worden. Mooie dingen maar ook zaken die het daglicht kunnen verdragen.

In alle namen van Jezus valt iets te ontdekken over zijn karakter of missie. Welke naam spreekt jou het meeste aan? 

In gesprek met Jezus

Meer van Jesus.net