Christelijk geloof

Drie-eenheid, wat is dat?

Als we de Bijbel lezen dan worden daar God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest genoemd. En dan ook nog op een manier alsof ze bij elkaar horen. Ze worden ook wel de Drie-eenheid genoemd. Christenen geloven in de Drie-eenheid. Eén God die uit meerdere personen bestaat. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het is met een goede uitleg goed te begrijpen.

Wie van de Drie-eenheid?

God de Vader

God staat in het centrum van deze Drie-eenheid. Christenen zien God als de maker van deze wereld. God wordt ook vaak omschreven als vader. Dit kun je onder andere lezen in 1 Korinthiërs 8:6. Hij is een liefhebbende vader. Een hele persoonlijke benadering dus. Jezus en de Heilige Geest zijn onderdeel van God. Maar God is de bron. Nog aan het ontdekken wie God is? Begin dan hier met lezen. 

God de Zoon

Jezus is misschien wel de bekendste mens uit de geschiedenis. Hij is de zoon van God. In dit artikel kun je meer over Hem lezen. Jezus staat op zichzelf. Hij is een echt mens geweest en heeft echt op aarde rondgelopen. Hij heeft een hele hechte relatie met God en Jezus zelf zegt: “Wie mij ziet, ziet God.” 

God de Heilige Geest

Daar waar Jezus een tastbaar persoon was, is de Heilige Geest juist iets ongrijpbaars. Met Hemelvaart keerde Jezus terug naar de hemel. Terug naar zijn vader. Om zijn volgelingen niet alleen achter te laten, stuurde hij de Heilige Geest. Die vuurt de mensen aan om anderen te vertellen over God. Hij helpt gelovigen met bidden en doorzetten. Als een soort innerlijke (en bovennatuurlijke) kracht. De Geest wil mensen helpen te leven zoals God dat graag ziet. Veel mensen ervaren zijn leiding wanneer ze bijvoorbeeld over God spreken of een moeilijke keuze moeten maken. Meer weten over wie de Heilige Geest is? Klik hier.

De Drie-eenheid

Als we in de Bijbel lezen hoe er over God, de Here Jezus en de Heilige Geest gesproken wordt, zien we dat deze namen door elkaar gebruikt worden en altijd in relatie tot de enige God. In Jesaja 44:6 staat het volgende; “Dit zegt de Heer, de Koning en Redder van Israël, de Heer van de hemelse legers: Ik ben de Eerste en de Laatste. Er is geen andere God dan Ik.” Er is volgens de Bijbel dus maar één God. Toch lezen we daarnaast in de Bijbel dat ook de Heilige Geest en ook Jezus Christus God genoemd worden. Zowel aan de Heilige Geest als aan Jezus worden eigenschappen toegeschreven die alleen God kan hebben. En doen zowel de Heilige Geest als Jezus dingen die alleen God kan doen.

God de Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest worden vaak in één adem genoemd op een manier die niet op enig mens of wezen van toepassing kan zijn. Uit dit feit blijkt hun eenheid. De Heilige Geest wordt zowel de Geest van Christus als de Geest van God genoemd.

Er is dus maar één conclusie mogelijk: Er is maar één God, maar die God toont zich in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Voor God wordt vaak ook de term Drie-eenheid gebruikt om aan te geven dat God de Vader, Zijn Zoon de Here Jezus en de Heilige Geest een onlosmakelijke Eenheid zijn. Goed om te weten is dat de term Drie-eenheid niet in de Bijbel wordt gebruikt, maar een poging is van mensen om uit te drukken wie God werkelijk is. Iets dat wij met ons verstand nauwelijks kunnen bevatten.

Vergelijking

H2O is de scheikundige naam voor water. Water is er in verschillende vormen: vloeibaar, damp en ijs. Verschillende uitingen maar dezelfde scheikundige naam. IJs, water en damp zijn alledrie anders en toch in een ding hetzelfde; het is alledrie H2O. H2O staat in deze vergelijking voor God, alles begint en eindigt met God, de Drie-eenheid.

Misschien krijg je er een beter beeld van met deze afbeelding:

Een driehoek wordt regelmatig gebruikt om de Drie-eenheid, voor zover mogelijk, uit te leggen. Er is één driehoek; “God”, maar er zijn drie afzonderlijke hoeken; “Vader, Zoon en Geest”. Haal je een van de hoeken van de driehoek weg dan is er niet meer sprake van een driehoek. Als je dus één van de personen uit de Drie-eenheid wilt halen dan hou je niets over van God. 

Wil je hier graag over doorpraten of heb je vragen? Stuur ons hier een berichtje!

God Dichtbij

Waar is God in tijden van nood? Soms kan God heel ver weg lijken. Samen kijken we hoe dichtbij God is.

Meer van Jesus.net