Christelijk geloof

Waar geloven christenen in?

Als je van het christelijk geloof een film zou maken, dan staat één iemand in het middelpunt: Jezus. Geen romcom, science fiction of thriller, maar een waargebeurd liefdesverhaal.

Met grote letters staat zijn naam bovenaan. Ondertitel: de redder van ons allemaal. Wie is die Jezus? En waarom speelt hij de hoofdrol in het christelijk geloof? Waar geloven christenen eigenlijk in?

Wat is het christelijk geloof?

Het christelijk geloof, ook wel het christendom genoemd, is één van de grootste en bekendste wereldreligies. Er zijn 2,3 miljard christenen ter wereld. Hoewel er kleurrijke verzameling aan kerken is waarin mensen in verschillende details geloven, staat voor iedereen een ding centraal: dat ze Jezus willen volgen. 

Jezus: De eerste influencer?

Jezus volgen? Dat klinkt alsof hij een of andere celebrity of influencer was, met duizenden volgers. Ja en nee. Hij is zeker wereldberoemd en heeft vele volgers, maar Jezus’ leven is verre van Insta-proof. In de bijbel lees je hoe hij omgaat met ex-prostituees, vissers, onderdrukkende belastinginners, mensen met ernstige huidziekten… Stel je zijn selfies eens voor!

Nee, Jezus’ leven was niet bepaald glitter en glamour. Zijn boodschap was radicaal en rebels en daar zaten vooral de leiders van toen niet echt op te wachten. Hij kreeg veel tegenwerking en negatieve comments.

Wie is Jezus?

Volgens moslims is Jezus een profeet. Christenen geloven dat Jezus niet zomaar een wijze leraar en profeet was. Zijn wonderen en uitspraken en de tijdlijn van zijn leven zijn zo bijzonder, dat veel mensen geloven dat hij de zoon van God is. 

Want nog steeds - ruim tweeduizend jaar na zijn geboorte - dwingen de woorden van Jezus tot compleet omdenken: “Wees nederig, heb elkaar lief en God boven alles.” Het is deze boodschap die maakt dat het christendom nog altijd de snelst groeiende religie is ter wereld. Elke dag krijgt hij er nieuwe volgers bij.

Jezus zet alles op zijn kop

Wat Jezus zegt en doet staat opgetekend in de Bijbel. Jezus heeft een ware revolutie ontketend. Of je nu in Jezus gelooft of niet, je kunt niet heen om de enorme impact die hij heeft gehad op deze wereld.

Hij zette de wereld op z’n kop. Zelfs onze jaartelling is gebaseerd op zijn geboorte en onze agenda vult zich met christelijke feestdagen als KerstmisPasenHemelvaart en Pinksteren. Jezus schetst namelijk een revolutionair groter plaatje: een beeld van hoe de wereld zou moeten zijn.

Meer van Jesus.net

Wat betekent de Bijbel voor christenen?

Jezus' visie op de wereld is revolutionair. En die visie komt in de hele Bijbel terug. De Bijbel is verzameling boeken, die start bij een poëtische beschrijving over het begin van de wereld, doorloopt in de ups en downs van het joodse volk, de komst van Jezus en een glimp van de toekomst. 

Maar bovenal is de Bijbel het boek waarin je God en Jezus beter leert kennen. Daarom is dit boek ook zo belangrijk voor christenen. De Bijbel is een inspiratiebron en leidraad voor hun leven en hun relatie met God. 

Lees hier meer over het ontstaan, de opbouw en achtergronden van de Bijbel.

Symbolen christendom

Het christendom heeft een paar kenmerkende symbolen. Weet jij de betekenis van de onderstaande symbolen?

De regenboog staat voor christenen als een teken van trouw. Oorsprong: de ark van Noach

De duif staat voor de Heilige Geest en als teken van vrede. Oorsprong: de doop van Jezus.

De Ichthus vis is een oud ‘geheim’ teken wat de eerste christenen gebruikten in tijden van vervolging. Oorsprong: De wonderbare visvangst.

Het kruis als verwijzing naar de dood van Jezus. Oorsprong: de kruisiging van Jezus.

Wie is God volgens christenen?

God heeft veel namen in het christendom: onze Vader, Schepper, Almachtige. De kortste samenvatting van God volgens christenen? God is liefde. De meest pure, mooiste, diepste vorm van liefde je je maar kunt indenken. Vanuit die liefde heeft hij mensen en de hele wereld gemaakt. En vanuit die liefde wil hij deel uitmaken van ieders leven. God laat je vrij om je eigen keuzes te maken. Of je God beter wil leren kennen, is aan jezelf. Wel trekt God alles uit de kast om die liefde te laten zien. Hoe? Daarvoor moet je terug naar Jezus.

Jezus, de hoofdrolspeler in het christelijke geloof

Even terug naar onze leading man: Jezus. Hij wordt dus meer dan 2000 jaar geleden geboren in Bethlehem. Hij groeit op in Nazareth, bij zijn ouders Jozef en Maria. 

Al van jongs af aan praat Jezus veel over geestelijke zaken. Hij lijkt niet zomaar een kind, maar echt de Zoon van God. Vanaf zijn 30ste gaat hij op reis door Israël. Hij heeft continu een groep vrienden om zich heen: de 12 discipelen. Overal waar hij komt, spreekt hij over liefde, oprechtheid, radicaliteit en toewijding. Door zijn wonderen en boodschap willen steeds meer mensen hem volgen. 

En daar is niet iedereen blij mee. De leiders (zowel de joden als de Romeinse onderdrukkers) zitten niet te wachten op de spiegel die Jezus hen vaak voorhoudt. En zo krijgt het verhaal een dramatische wending. Jezus wordt opgepakt, gemarteld en uiteindelijk zelfs vermoord.

De reden achter Jezus’ gruwelijke moord

Jezus is niet vermoord vanwege een crime passionel, een rol in het criminele circuit of tijdens een heftige strijd in oorlogstijd. Hij werd vermoord omdat de leiders van het volk bang voor hem waren. Bang dat hij te veel volgers zou krijgen en bang om hun grip op het volk te verliezen. Maar wat zij niet wisten, is dat er zich achter de schermen een veel groter verhaal afspeelde. In een compleet andere dimensie. 

Wat hebben films als Harry Potter, Lord of the Rings, Batman en Narnia, met elkaar gemeen?

Jezus’ streed tegen het kwaad. Tegen ongelijkheid, afwijzing, uitbuiting en hypocrisie. In de Bijbel ook wel zonden genoemd. Want kijk eens om je heen in de wereld. Met zoveel armoede en verdriet is het moeilijk te ontkennen dat er kwaad in de wereld is. 

Ook in ons eigen leven kiezen we vaak voor onszelf, voor onze eigen geluk. Zelfs als dat ten koste gaat van een ander. Als iemand je pijn doet, kan dit tussen jullie in gaan staan. Misschien herken je dit wel in je eigen leven. Hoe doorbreek je dan die barrière?

Geen kwaad meer in de wereld

God wil afrekenen met het kwaad en de blokkades die zijn ontstaan door verkeerde keuzes, voor eens en voor altijd wegnemen. En dit gaat ten koste van Jezus. Zijn geliefde zoon. 

Maar Jezus weet zelf wat hij doet. Hij weet dat dit zijn roeping is. Hij sterft een verschrikkelijke dood aan het kruis. Zijn laatste woorden: ‘Het is volbracht’. Eerst lijkt het alsof dan de aftiteling al begint, alsof het kwaad heeft gewonnen. De leiders dachten ook dat ze eindelijk van de oproerkraaier af waren. Maar dan komt de grote plottwist. Jezus staat op uit de dood. Hij laat zien: ik ben sterker dan de dood. Sterker dan het kwaad. En in deze kracht kan hij alle barrières wegnemen. 

Wil jij deze ultieme strijd tussen goed en kwaad bekijken? Deze film neemt je mee door Het Leven van Jezus. Of kijk de nieuwe serie The Chosen

De sleutel van vergeving

God wil niet dat er ook maar iets tussen jou en hem in staat en daarom wil hij alles wat je verkeerd doet, vergeven. Als je dit zelf ook wilt. God dwingt niemand. Wel is het belangrijk om te erkennen welke offers God heeft gebracht. De focus ligt door Jezus niet op hoe slecht, fout, zondig de mens is, maar op hoe liefdevol God is. Dat is sleutel tot vergeving. Als jij je realiseert hoeveel God van jou houdt, dan heb je de sleutel in de handen. En niet alleen om dichtbij God te komen maar ook om deze sleutel te gebruiken als er blokkades in je eigen leven zijn. Vergeving vragen maar ook geven is enorm bevrijdend. 

De kern van het christelijk geloof

"Want God had de wereld zo lief,
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
zodat iedereen die in Hem gelooft, niet zal sterven,
maar het eeuwige leven zal hebben.

Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld,
opdat Hij de wereld veroordelen zou,
maar opdat de wereld
door Hem zou worden gered."

Johannes 16

Wat is de Drie-eenheid?

Jezus staat op uit de dood, maar kan niet eeuwig op aarde blijven. Met Hemelvaart keert hij terug naar God. Maar hij belooft zijn vrienden dat hij ze niet alleen laat. Gods geest zal met hen meegaan. 

Heb je wel eens gehoord van de Drie-eenheid - de Trinity? We hebben het nu gehad over God, over Jezus maar wie is dan die derde? Dat is de Heilige Geest, de Geest van God. Met Pinksteren vieren christenen het moment waarop de discipelen voor het eerst Gods Geest ontvangen. Zij raakten zo vol dat ze (letterlijk) de hele wereld willen vertellen over Jezus. En de mensen luisteren en willen ook Jezus volgen. 

Zo gaat het verhaal dus nog verder. Dit is dus het begin van de christelijke kerk!

Waar komt de benaming 'christenen' vandaan?

Verschillende stromingen binnen de kerk

Gek genoeg is de Bijbel ook de reden dat er veel verschillende stromingen zijn binnen het christendom. De onderlinge verschillen zitten vaak in hoe zij de Bijbel uitleggen. Elke stroming legt zijn eigen nadruk en ziet andere nuances. De helft van de christenen ter wereld is rooms-katholiek, een derde protestants en een andere grote stroming zijn de oost-orthodoxe christenen. Ook binnen deze stromingen zijn weer verschillende opvattingen en andere kerkgenootschappen. 

Rooms-katholieke kerk

Met 1,2 miljard volgelingen is de rooms-katholieke kerk het grootste kerkgenootschap ter wereld. Aan het hoofd van de kerk staat de paus. Hij woont en werk in Rome en stuurt een groep van 5000 bisschoppen aan die overal ter wereld kerken leiden. De moeder van Jezus, Maria, speelt een belangrijke rol bij de rooms-katholieken. Zij wordt gezien als moederfiguur voor allen en veel volgelingen bidden dan ook via Maria tot God. De rooms-katholieke kerk maakt veel gebruik van symboliek, kunst en rituelen. Belangrijke geloofshelden kunnen heilig verklaard worden en de leiders van de kerk spelen een belangrijke rol in het contact tussen God en mensen. 

Protestantse kerk

Het protestantisme is ontstaan vanuit een tegenreactie op de rooms-katholieke kerk. Volgens protestanten moet de focus totaal op God, Jezus en de Bijbel liggen. De kerkstructuur is daardoor ook heel anders opgebouwd. Geen grote leider maar op verschillende niveaus democratische groepen die de lijn van de kerk uitzetten. 

Oosters-Orthodoxe kerk

In het jaar 1054 splitste zich een grote groep af van de toen bestaande kerk. Dit was mede een politieke keuze. Ze wilden niet langer onder het gezag van de paus vallen. Oosters-orthodoxe kerken zijn dus zelfstandig. De gebruiken zijn vaak al eeuwen oud en vooral het eren en aanbidden van iconen is opvallend. Ze proberen zo dichtbij mogelijk de geloofsbeleving te blijven van de eerste christenen. Daarom zijn oude symbolen, tradities en een vaste liturgie heel belangrijk.

Eerlijk is eerlijk - tussen christenen zitten een hoop verschillen. Door de eeuwen zijn er een hoop ruzies en afsplitsingen geweest. Ook vandaag de dag blijven kerken het oneens over bijvoorbeeld vrouwen in leidinggevende functies in de kerk of homoseksualiteit. 

De hoofdlijn blijft deze stromingen echter wel aan elkaar verbinden: het geloof in Jezus als Zoon van God en redder.

Welke rituelen hebben christenen?

Ondanks de verschillen, behouden de kerken samen een aantal tradities/ gebruiken: dopen en avondmaal vieren.

Dopen

Avondmaal vieren

En de belangrijkste traditie...


Bidden! Simpel gezegd: praten met God. Christenen volgen hierin het voorbeeld van Jezus. Hij bidt vaak in de Bijbel. Jezus wil laten zien hoe belangrijk het is om te connecten met God.

De meeste christenen bidden dus. Of dat nou hardop is of zachtjes. Samen of alleen. Met eigen woorden of een vast gebed. Iedereen mag vrijuit spreken tot God. Ook jij!

Al je zorgen, pijn, verdriet en twijfels mag je bij God brengen. In tijden van piekeren en stress kun je bij God terecht. Je mag hem ook bedanken voor zijn zorg en liefde voor jou. 

Weet je niet hoe je moet beginnen? Bid dan een bekend gebed: het Onze Vader, door Jezus zelf gedeeld. Hierin zie je ook hoe christenen naar God kijken - als een Vader en Koning.

video-poster
% geladen 00:00
00:00
00:00

Het Onze Vader in tekst

De aftiteling

Nu weet je hopelijk feitelijk meer over het christelijk geloof. Maar uiteindelijk gaat het christenen nooit alleen om de feiten en weetjes. Het is niet alleen een mooi, inspirerend en spannend verhaal. Na deze aftiteling gaat het verhaal namelijk verder. Het gaat over relatie. Jouw relatie. Met God. Daarom als laatste een uitdaging om deze video te bekijken. Eigenlijk een samenvatting van het christelijk geloof, met woorden uit de Bijbel, rechtstreeks gesproken tot jou. 

video-poster
% geladen 00:00
00:00
00:00

Meer ontdekken?

Meer weten? Doorgaan met praten? Stuur ons een bericht!