Feestdagen

Wat is Pinksteren ?

Top, zo’n lang Pinksterweekend! Tijd om eens naar de woonboulevard te gaan of een zonnig festival mee te pikken. Heerlijk toch? Maar wat wordt er eigenlijk met Pinksteren gevierd? Waar komt het feest vandaan? En wat kan je ermee?

Wat is Pinksteren ?

Vijftig dagen na Pasen en tien dagen na Hemelvaart vieren christenen weer feest: Pinksteren. De naam van het feest komt af van het griekse woord ‘pentakosta’ wat ‘vijftigste’ betekent. Op deze ‘vijftigste’ dag vieren christenen wereldwijd de komst van de Heilige Geest en de ‘verjaardag’ van de kerk.

De eerste pinksterdag

Tien dagen voor Pinksteren is het Hemelvaart. Jezus neemt afscheid van zijn vrienden en keert terug naar de Hemel. Het lijkt of hij zijn vrienden alleen achterlaat. Maar hij belooft dat hij iemand zal sturen waardoor ze nooit alleen zullen zijn en kracht van God zullen ontvangen. Hij vertelt hen om hier op te wachten en ervoor te bidden. 

Bekijk hieronder de video van het Leven van Jezus waarin Jezus dit belooft.

Het verhaal van Pinksteren in de Bijbel

Op die betreffende vijftigste dag zijn er ontzettend veel mensen van allerlei landen in Jeruzalem voor een groot joods feest: het Sjoevot. Hier vieren ze dat de eerste oogst van het jaar binnen is. De joden gaan dan naar de tempel en danken God voor de oogst. De vrienden van Jezus zijn op dat moment ook in Jeruzalem. Ze doen wat Jezus had gezegd: bidden en wachten op degene die Jezus zou sturen. En dan gebeurt het! Degene die Jezus zou sturen komt. Het is de Heilige Geest. De Heilige Geest zelf konden ze niet zien, maar wel voelen. Ze voelen een harde wind door de ruimte waaien en zien ook vuur, alsof er vlammen op hun hoofden zijn. Ze voelen dat God binnenkomt in hun eigen lijf en brein. Het is ontzettend overweldigend.

Dat is de Heilige Geest. De vrienden van Jezus voelen ineens dat God heel dichtbij is. Ze krijgen moed en kracht om te vertellen over het Koninkrijk van God. Ook kunnen ze plots dingen doen, die ze uit zichzelf nooit zouden kunnen doen.

Wat zeggen zij nou ?!

Die moed en kracht zorgt ervoor dat het volgende gebeurt: de vrienden van Jezus beginnen allemaal te praten in talen die ze uit zichzelf helemaal niet kennen of kunnen spreken. De buitenlandse bezoekers in Jeruzalem horen verbaasd dat ze vreemden in hun eigen moedertaal horen spreken. De vrienden van Jezus vertellen vol passie over God en Jezus. De omstanders vragen zich af wat er aan de hand is. Sommigen denken dat ze dronken zijn. 


Petrus, een van de vrienden van Jezus, legt uit dat de Heilige Geest is gekomen voor iedereen die gelooft in Jezus. Hij vertelt hen alles over Jezus en over wat er met Pasen is gebeurd. Hij roept de mensen op om ook Jezus te vertrouwen en volgen.

Drieduizend

Heel veel mensen geloven wat de vrienden van Jezus zeggen en willen zich laten dopen. Het zijn er wel 3000! Dat zijn de eerste christenen, en zij vormen het begin van de kerk. Daarom wordt Pinksteren ook wel de verjaardag van de kerk genoemd. 

Heilige Geest

De Heilige Geest komt in dit verhaal sterk naar voren.  De Heilige Geest werkt als de aanwezigheid van God in mensen. God is dan heel dichtbij. Je kan direct contact met Hem maken. Hij helpt je om steeds meer te worden zoals Jezus en dingen te doen die je zelf nooit zou kunnen doen. Ook geeft Hij je moed en kracht om over Jezus te vertellen. Wil je een uitgebreide uitleg over de Heilige Geest? Klik dan op deze link.

Drie-eenheid

Christenen geloven dat God een drie-eenheid is. Dat klinkt heel ingewikkeld en dat is het ook wel. Hoe kan iets nou drie en één tegelijk zijn? God is zo groot en complex, dat het moeilijk is om te begrijpen wie God helemaal is. Toch vindt God het belangrijk dat wij hem kunnen leren kennen. De drie-eenheid is een manier om iets uit te leggen van Gods veelzijdigheid. De Heilige Geest is samen met de Vader en de Zoon (Jezus), God. Je zou het kunnen vergelijken met hoe een mens in elkaar zit. We hebben een geest, ziel en een lichaam. Die kan je van elkaar onderscheiden, maar niet losmaken. En toch zijn ze samen één mens. 

God blijft altijd veel groter en complexer en meer dan wij kunnen bedenken. Echt begrijpen blijft dus lastig, ook voor christenen.

Vanaf het begin

Misschien lijkt het wel alsof de Heilige Geest is ontstaan op Pinksteren, maar de Heilige Geest was er altijd al. Vóór Pinksteren was de Heilige Geest alleen in mensen die een speciale opdracht van God had gekregen. Op deze manier was hij heel dicht bij hun en gaf hij hen speciale kracht. Maar Gods plan was om iedereen een opdracht te geven, dichtbij te zijn en kracht te geven. De Heilige Geest wil in iedereen wonen die Jezus vertrouwt en hem wil volgen. 

Heb jij weleens iets van de Heilige Geest gemerkt?

Symbolen

Wanneer in de kunst de Heilige Geest of Pinksteren wordt afgebeeld, maken kunstenaars vaak gebruik van symbolen zoals; wind, olie, een duif of vuur. Dit wordt gedaan om de eigenschappen van de Heilige Geest uit te beelden, want de Heilige Geest kan je zelf niet zien. 

De wind wordt gebruikt omdat het hebreeuwse woord in de Bijbel voor de Geest van God zoiets betekent als adem, lucht en wind. Je kan wind niet letterlijk zien, maar het effect van de wind kan je wel zien en voelen. Zo is het ook met de Heilige Geest. 

Wanneer mensen in de verhalen van de Bijbel een speciale opdracht van God krijgen, krijgen ze door de Heilige Geest kracht en moed. Die mensen krijgen dan olie op hun hoofd als teken dat de Heilige Geest heel dichtbij hun is. 

Duiven zijn in de tijd van de verhalen van de Bijbel al bekend als vredige dieren en symbolen voor vrede. Wanneer Jezus zich laat dopen wil God laten zien dat de Heilige Geest in Jezus komt wonen en dat hij vrede komt brengen. Als symbool hiervan komt er een duif aanvliegen die op Jezus neerkomt.

In het verhaal van Pinksteren zien de vrienden van Jezus vlammen op elkaar hoofd. Het zijn geen vlammen die zeer doen, maar die iets laten zien van de eigenschappen van de Heilige Geest. Vuur kan koude dingen doen smelten, zo kan de Heilige Geest kille harten weer laten smelten. Ook kan de Heilige Geest mensen aanvuren om dingen te doen of dingen ‘schoonbranden’. 

Een voorbeeld van de symbolen in de kunst is het kunstwerk van Bernini in de Sint Pietersbasiliek van Rome. Bernini gebruikt de kleuren van vuur en de afbeelding van een duif om de Heilige Geest uit te beelden.

Waarom vieren we Pinksteren ?

Christenen vieren met het Pinksterfeest dat de Heilige Geest is gekomen, niet alleen voor zo’n 2000 jaar geleden, maar dat hij er nu nog steeds is voor wie Jezus wil vertrouwen en volgen. Daarbij wordt ook de verjaardag van de kerk gevierd.

Wanneer vieren we Pinksteren ?

Pinksteren wordt altijd vijftig dagen na Pasen gevierd. De aankomende jaren valt Pinksteren op deze data: 

  • 19 mei 2024

  • 8 juni 2025

  • 24 mei 2026


Hoe kan ik Pinksteren vieren ?

Er zijn eigenlijk geen hele bekende christelijke tradities rondom Pinksteren, toch kan je het wel vieren. Je kan dat op de volgende manieren doen. 

1. Bezoek een kerkdienst

2. Bekijk een film of serie over het leven van Jezus

3. Lees een leesplan over Pinksteren

4. Lees het verhaal in de Bijbel

5. Bekijk een video over de Heilige Geest

6. Luister naar een lied

7. Ga naar het christelijke festival Opwekking


Kortom

Pinksteren is het feest waar christenen vieren dat de Heilige Geest, de Geest van God, heel dichtbij komt. Jezus’ belofte is uitgekomen! Dat geldt niet alleen voor de vrienden van Jezus, maar ook voor ons nu. Christenen over de hele wereld ervaren dat de Heilige Geest in hun binnenste woont. We kunnen hem niet letterlijk zien, maar het effect van de Heilige Geest kunnen we wel zien en voelen.

Waarom Jezus ?

Wie was Jezus en wat voor betekenis heeft hij vandaag nog voor mij? Ontdek het waarom met deze cursus.

Meer van Jesus.net