Christelijk geloof

Wie is de Heilige Geest?

Heilige Geest. Het klinkt best wel zweverig, misschien ook wel eng, een geest. Wie is het eigenlijk? Welke rol speelt hij binnen het christelijk geloof? En hoe gaat hij te werk? Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden met het christendom. Samen met God en Jezus vormt hij de Drie-eenheid. Men kent hem ook wel als de Geest van God. Maar hij is zoveel meer dan dat. Lees verder en leer meer over deze mysterieuze persoon.

De wind en de Heilige Geest

De Heilige Geest wordt met verschillende dingen vergeleken. In de oorspronkelijke teksten van de Bijbel wordt er voor het aanduiden van de Heilige Geest vaak het woord Ruach gebruikt. Dit betekent zowel ‘geest’ als ‘wind’. De wind is dan ook een goede vergelijking om de Heilige Geest uit te leggen. 

De wind kun je niet zien, niet aanraken en niet vangen. Je hebt er geen controle over en je kunt het niet bezitten. Hetzelfde geldt voor de Heilige Geest. Toch kun je bij beiden zien dat ze er zijn. Niet omdat je ze zelf ziet, maar omdat je ziet wat ze doen. De aanwezigheid van de wind merk je bijvoorbeeld doordat de bomen bewegen of doordat de wolken zich voortbewegen. Een andere beschrijving van de Heilige Geest is ‘God in actie’. Christenen noemen de acties die God doet op deze aarde vaak de Heilige Geest of ‘het werk van de Heilige Geest’.

De Heilige Geest in de Bijbel

Over God lezen we vanaf het begin van de Bijbel al. Over Jezus lezen we hints in het Oude Testament en we leren hem beter kennen in het Nieuwe Testament. Nu is de vraag, waar in de Bijbel lezen we over de Heilige Geest? Nou, dat is al super snel; in het 2e Bijbelvers van Genesis, het eerste boek van de Bijbel, al! Helemaal aan het begin, nadat God als schepper is geïntroduceerd, lezen we over de Heilige Geest. Hij wordt hier genoemd als ‘de Geest van God’ die over het water zweeft. Verder komt de Heilige Geest een aantal keer voor in het Oude Testament en heel veel in het Nieuwe Testament.

Mensen in de Bijbel die de Heilige Geest ontvingen

Verschil tussen de vrucht en de gaven

In het volgende stuk van dit artikel worden de vrucht en de gaven van de Geest uitgelegd. Goed moment om het verschil tussen deze dingen even uit te leggen dus! De vrucht van de Geest bestaat uit zeven aspecten die gericht zijn op jouw persoonlijke geloofsleven. De gaven van de Geest zijn in de eerste plaats gericht op het opbouwen van gemeenten. Gemeenten zijn groepen christenen die samen komen.

De vrucht van de Geest

De Heilige Geest is er niet om het leven makkelijk te maken. Zijn taak is niet om alle obstakels uit de weg te halen zodat je zelf nooit meer moeite hoeft te doen. Sterker nog, leven met de Heilige Geest kan soms best eens oncomfortabel zijn. De Geest daagt mensen uit om een beter persoon te worden en dat is niet altijd makkelijk. Het klinkt nu ook best vaag; hoe gaat hij dat doen dan? Heeft hij ergens een handleiding liggen? Maar het valt wel mee met hoe vaag het is. 

Naast dat de Bijbel een goed handboek is voor o.a. het beteren van je leven, heeft de Geest eigenschappen die hij als een soort bonus aan jou geeft. Die eigenschappen noemen we ook wel de vrucht van de Geest. Het is een vrucht die bestaat uit meerdere aspecten; zoals een mandarijn. Eén vrucht met allemaal partjes. Als je dicht bij God leeft, wordt de vrucht van de Geest, met vallen en opstaan, meer en meer zichtbaar in je leven.

De vrucht van de Geest bestaat uit 7 aspecten. Je kunt er over lezen in Galaten 5:22 Het zijn stuk voor stuk mooie eigenschappen van God, die jij ontvangt. Het hoeft trouwens niet allemaal in één keer perfect te gaan. Streef ernaar om, samen met God, deze eigenschappen zoveel mogelijk in praktijk te brengen. 

Alle aspecten van de vrucht van de Geest

De gaven van de Geest

Als jij de Heilige Geest ontvangt, ontvang je speciale gaven, een soort talenten. Het kunnen gaven zijn die in het verlengde liggen van talenten die je al hebt, maar het kunnen ook compleet nieuwe gaven zijn. Deze gaven zijn bedoeld om de kerk zo goed mogelijk samen te laten werken. De kerk, of de gemeente, wordt in de Bijbel wel eens vergeleken met een lichaam. Elk deel is nuttig en om optimaal van het lichaam gebruik te maken, moeten ledematen samenwerken. Oren kunnen niet praten en handen kunnen niet kijken, ieder lid heeft zijn eigen talenten. Als iedereen groeit in zijn talenten bereik je samen het meest.

Er zijn veel gaven van de Geest en je kunt over veel van deze gaven lezen in 1 Korinthiërs 12:8-10Romeinen 12:6-8 en 1 Korinthiërs 12:28. Deze speciale gaven deelt de Heilige Geest uit zoals hij het wil, hij weet namelijk welke gave het best bij wie past. Maar je kunt altijd vragen om een speciale gaven!

Voorbeelden van de gaven van de Geest

De Heilige Geest ontvangen 

Op het moment dat jij besluit voor Jezus te gaan kiezen, zijn er een paar stappen die je nog moet nemen. Het eerste is dat je je moet bekeren. Dat betekent dat je ervoor kiest Jezus te volgen. De tweede stap is je laten dopen. Door deze stap te zetten, worden je zonden je vergeven en begin je een nieuw leven met Jezus. Iedereen die dit doet, ontvangt de Heilige Geest. Dit kun je nalezen in Handelingen 2:38. Wil je graag dat wij voor je bidden? Stuur ons hier een verzoek.

Goed om te weten is dat het hierbij niet gaat om een bepaald gevoel hebben. Je kunt motivatie verliezen omdat je een bijzonder gevoel verwacht en daarop focust, maar het gaat niet om een gevoel. Het gaat om de zekerheid die je hebt door wat je in de Bijbel gelezen hebt. Gevoel komt soms pas later en het is goed om daar niet teveel op te vertrouwen.

De Heilige Geest ervaren 

Je weet nu hoe je de Geest kunt ontvangen, maar hoe merk je meer van hem? De Heilige Geest forceert zich niet in jou leven, je moet hem ruimte geven. Het allerbelangrijkst is daarom om te bidden. Vraag hem in gebed in jouw leven te komen en te werken. Vraag om zijn hulp, wijsheid, vrede en vervulling. Hij zal altijd op jouw uitnodiging ingaan, of je het nu merkt of niet. Bij sommige mensen zijn er dan plotseling grote veranderingen. Anderen zien pas wat de Geest deed als ze na lange tijd terug kijken op bepaalde periodes van hun leven. Een andere manier is je gaven inzetten. Probeer wat dingen uit, test wat jou energie geeft, waar je positieve reactie op krijgt, wat je leuk vindt om te doen. Best een kans dat je op die manier je gave tegen komt. Vervolgens kun je aan die gave gaan werken.

Zoals al eerder genoemd werd, is het leven met de Heilige Geest niet altijd comfortabel. De Geest gaat als het ware opruimen in je leven. Als jij hem daarvoor uitnodigt, gaat hij oude wonden genezen en dingen beter maken. Dat kan naar zijn, maar uiteindelijk zorgt het voor veel minder last, een echte opluchting. Dit gebeurt overigens niet altijd super snel, er kunnen jaren overheen gaan en herinneringen aan nare dingen blijven. Maar met God erbij kun je deze pijn en deze gedachten wel steeds meer een plek geven. De Heilige Geest heeft grote plannen voor jou, beter dan jij nu zou kunnen bedenken. 

En nu?

Wil je doorpraten over dit onderwerp of over iets anders? Ga hier in gesprek met een e-coach. Je kunt ook bij een kerk in gesprek gaan met iemand. Zij kunnen je helpen dingen beter te zien en te plaatsen. Wil je dat we voor je bidden? Stuur ons hier een verzoek.

WaaromJezus?

Wie was Jezus en wat voor betekenis heeft hij vandaag nog voor mij? Ontdek het waarom met deze cursus.

Meer van Jesus.net