Christelijk geloof

Over de kerk

Dat Jezus echt heeft bestaan, geloven de meeste historici en wetenschappers wel. Dat deze Jezus gearresteerd en gekruisigd is, is ook niet moeilijk te geloven. Maar geloven dat de opstanding van Jezus écht heeft plaatsgevonden, dat is andere koek. En stel nou dat het zo is, dat het echt gebeurd is. Dat Jezus écht is opgestaan uit de dood. Dan gaat er ineens een wereld open. De volgelingen van Jezus hadden in ieder geval geen twijfel: Jezus is opgestaan. Ze bleven niet stil zitten en vormden het begin van de kerk. Wat valt er te leren over de kerk dat zou kunnen verklaren waarom er tot op de dag van vandaag nog mensen zijn die in Jezus geloven?

Hoe is het christendom ontstaan?

De allereerste christenen geloofden in de opstanding van Jezus. Hij was gestorven en had de dood overwonnen. Die opstanding was essentieel voor het ontstaan van het christendom. Als dat niet was gebeurd, was de geboorte en het bestaan van de kerk onmogelijk geweest. In de tijd van Jezus waren er regelmatig opstanden en rebelse groepen, maar zoiets stopte altijd door de dood van de leider. Bij de beweging die Jezus was begonnen, was dit anders. Zijn volgers stopten niet met geloven in de boodschap van Jezus en hebben ook geen andere leider gezocht. Jezus was hun leider en dat bleef hij ook. Doordat hij de dood had overwonnen, en altijd zou leven, konden ze hem altijd blijven volgen. Ook als dat niet fysiek meer was. Hij zou altijd het middelpunt van hun geloof blijven.

Dom van Berlijn

Hoe is de kerk ontstaan?

Nadat Jezus, na zijn opstanding, was teruggegaan naar de hemel, begonnen christenen in kleine groepen bij elkaar te komen. Bij de allereerste bijeenkomst waren de leerlingen van Jezus bij elkaar. Het begon hevig te waaien en boven hun hoofden verschenen vlammen. Dit was de fysieke uiting van het moment dat de Heilige Geest bij de volgelingen van Jezus kwam. Dit verhaal kun je hier lezen. De Heilige Geest gaf de leerlingen kracht en troost (want ze waren na het vertrek van Jezus behoorlijk verdrietig geworden), en maakte hen een eenheid. De kerk begon dus toen de Heilige Geest kwam.

Vanaf toen, als men bij elkaar kwam, verdiepten ze zich samen in de Bijbel en aanbaden God. Samen komen met christenen, onafhankelijk van het gebouw, noemt men ook ‘kerk zijn’, daar is een gebouw dus niet voor nodig. Het woord kerk komt van het Griekse woord ‘kuriake’. Dit woord betekent ‘wat van de Heere is’. Het zegt dus dat deze samenkomsten niet van mensen is, maar dat ze van de Heer, dat is Jezus, zijn. Deze samenkomsten gebeurden overigens niet alleen in Israël. De volgers van Jezus verspreidden zich al snel over de wereld; ze vertrokken naar Afrika, Azië en Europa. Ook daar begonnen mensen in groepen bij elkaar te komen. Als zo’n groep te groot werd om in een huiskamer bij elkaar te komen en buiten samenkomen was geen optie, begon men bij elkaar te komen in een gebouw. Zo ontstonden de kerkgebouwen.

Notre Dame

De verspreiding van het Christelijk geloof

Het Christelijk geloof verspreidde zich al snel over de wereld. En waarom? Waarom hielden ze het niet voor zichzelf maar offerden sommigen hun stabiele leven op om in onzekerheid van dorp naar dorp te trekken? De allerbelangrijkste reden hiervoor was dat Jezus hun deze opdracht had gegeven. Hij zei “Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.” Mattheüs 28:19. Verder kun je je misschien wel voorstellen dat als jij iets weet wat levensveranderend is, je dit graag met anderen deelt.

Westminster Abbey

Waarom komt men samen in een kerk?

Net zoals bij de eerste kerken, komen christenen nu ook samen om zich te verdiepen in de Bijbel en God te aanbidden. Dat ziet er per stroming anders uit. Vaak wordt er tijdens een kerkdienst uitgelegd wat er wordt bedoeld met bepaalde bijbelverzen en hoe ze vandaag de dag van toepassing zijn in ons leven; dit noem je de preek. Ook is er ruimte voor gebed, wat meestal uitgesproken wordt wordt door degene die de preek houdt, of iemand die de leiding van de kerkdienst heeft. Het derde dat je in bijna elke kerkdienst wel terugziet is muziek. Dat kan in de vorm van een orgel of een band zijn. Alles wat men tijdens zo’n dienst doet, is gericht op God en de band tussen God en de mensen. Men wil meer leren en God de eer brengen die Hij verdient.

Sacré Coeur

Welke kerk past bij mij?

Er zijn enorm veel verschillende stromingen en binnen die stromingen verschillen kerken ook nog eens heel erg. De zoektocht naar een kerk die bij je past, kan dus een hele uitdaging zijn. Het beste is eigenlijk om meerdere kerken te bezoeken. Je kunt als gast gewoon binnen komen (check online even hoe laat hun diensten beginnen en arriveer iets voor die tijd). Een kerk bezoeken is geheel vrijblijvend, je hoeft niks te betalen en je bindt je nergens aan. Probeer dus gewoon het een en ander uit. Je kunt specifiek googelen op stromingen zoals Evangelisch, Baptistisch, Pinkster of PKN, maar je kunt ook gewoon zoeken op ‘kerk + woonplaats’.

Probeer een kerk te vinden waar je je gezien voelt, waar je jezelf mag zijn, want dat is hoe een kerk hoort te zijn. Als je zelf begonnen bent met het lezen van de Bijbel, kun je ook in de gaten houden of wat er gezegd wordt klopt met wat jij in de Bijbel leest. Ben je meer van de kleinere groepen? Google eens op een huisgemeente. Nieuwsgierig naar waarom er allemaal verschillende kerken zijn? Klik hier.

De moderne kerk

Er zijn tegenwoordig nog vele kerken waar mensen fysiek bij elkaar komen. Maar door corona is ook een soort ‘moderne kerk’ ontstaan. Dit is de digitale kerk. Veel kerkdiensten werden tijdens corona online of op tv uitgezonden. Soms konden er wel een paar mensen aanwezig zijn, maar vaak mochten er niet veel mensen bij elkaar komen. Toen kerken weer open gingen, stopten sommige kerken met het live uitzenden van de diensten. Anderen gingen er juist mee door. Als je nog zoekende bent naar wat voor soort stroming bij je past, is het best ideaal om vanuit je huiskamer te zoeken. Vooral als de drempel van een fysieke kerk erg hoog voelt, is dit een makkelijk begin. Een paar voorbeelden zijn MozaïekICF (deze diensten worden gehouden in het Engels en Nederlands) en de Voorhof, maar je kunt ook makkelijk op Youtube zoeken op “live kerkdienst”. 

Kerkdienst op tv kijken

Veel kerken, meer dan 1500, streamen hun dienst live op TV en zenden ook vaak uit via radio. Genoeg keuze dus! De Stichting Zendtijd voor Kerken zendt uit namens veel verschillende kerken. Je hebt dus keuze tussen verschillende stromingen.

Online kerkdienst

Veel kerken zenden (ook) hun kerkdiensten uit via hun site of op YouTube. Ook hier kun je zoeken op verschillende stromingen. Wil je uiteindelijk naar een fysieke kerk? Probeer dan online diensten te vinden van kerken bij jou in de buurt. Dan krijg je alvast een beeld van hoe hun diensten in elkaar steken en of het bij jou past! De drempel voelt dan ook lager als je eenmaal naar de kerk gaat omdat je al een beetje weet wat je moet verwachten.

Vragen?

Heb je vragen over dit artikel? Of wil je persoonlijke hulp in de zoektocht naar een kerk? Onze e-coaches praten graag met je verder. Stuur ons hier een berichtje. Wil je graag dat er voor je gebeden wordt? Hier kun je je gebedspunten delen, er staan mensen klaar om voor je te bidden!

Meer van Jesus.net