Bidden

Hoe bidden mensen in verschillende religies?

Bidden is een wereldwijd verschijnsel dat in alle religies voorkomt. Ook mensen die zeggen niet religieus te zijn, bidden soms wel eens. Een schietgebedje gericht op een hogere macht of tot jezelf. Tot wie en hoe bidden ze? Dat verschilt nog wel eens!

Naar wie wordt er gebeden?

Hoe bidden gedaan wordt binnen een religie kan ook verschillen. Sommige christenen gebruiken bijvoorbeeld hun eigen woorden en anderen bidden een al bestaand christelijk gebed. Tussen de verschillende religies zijn deze verschillen nog groter. 

Boeddhisten bidden bijvoorbeeld niet naar een god, maar naar ‘verlichte personen’. De drie die ze in hun gebed aanspreken, zijn Boeddha, Dharma en Sangha. Ook draaien ze aan gebedswielen. In deze wielen zitten rollen papier waarop gebeden staan. Door te draaien aan de wielen, sturen ze de gebeden de wereld in.

Native Americans, indianen, hebben voorgeschreven gebeden die ze bidden. Ze bidden onder andere naar de ‘grote geest’. Zij volgen ook rituelen waarbij ze dansen. Deze dansen kun je in zeker zin ook als gebeden zien. Ook zingen zij vaak hun gebeden.

Monotheïstische religies

Een religie waarbij de aanhangers geloven in slechts één god, noemt men monotheïstisch. Mono betekent één en theïstisch komt bij theo vandaan, wat god betekent. Tussen de drie grootste monotheïstische godsdiensten, de Islam, het Jodendom en het Christendom, zitten ook verschillen op het gebied van bidden. Nu is de vraag natuurlijk; hoe bidden ze? Daar gaan we hier straks meer op in. Wat wel goed is om te weten, is dat binnen de religies die worden aangehaald, veel diversiteit is. Dit zijn de richtlijnen die veel gevolgd worden, maar lang niet altijd. Een religie bestaat vaak uit meerdere stromingen. Binnen de verschillende stromingen bidt men vaak ook anders. Ook cultuur en achtergrond heeft invloed op hun gebed. 

Wat houden de religies in?

Even een opfriscursus over de drie grote monotheïstische religies:

Islam: wat geloven moslims?

Iemand die deze religie aanhangt, noem je een moslim. Moslims geloven in Allah en in Allah’s profeten waarvan Mohammed de grootste is. Ze zien de Koran als het woord van Allah.

 Jodendom: wat geloven joden?

Iemand die deze religie aanhangt, noem je een jood. Joden geloven in de God van hun voorvaderen. Ze noemen Hem ook wel de God van Abraham, Isaak en Jakob. Ze zien de Tenach als het woord van God. De eerste drie boeken van de Tenach zijn belangrijk voor ze, die heten de Thora.

Christendom: wat geloven christenen?

Iemand die deze religie aanhangt, noem je een christen. Christenen geloven in dezelfde God als de Joden, maar ze geloven ook in Jezus en in de Heilige Geest. Ze geloven dat de Bijbel het woord van God is. Het eerste deel van de Bijbel is hetzelfde als de Tenach.

Bij Jezus.nl zijn wij christelijk en schrijven we iedere dag een leuke, mooie of grappige bemoediging. Ontdek nog meer over Jezus en het Christendom door dagelijks een bemoediging te ontvangen; meld je daarvoor hier aan.

Nu gaan we kijken hoe deze drie verschillende religies omgaan met gebed. 

Hoe vaak bidden ze?

Islam: hoe vaak bidden moslims?

Door de dag heen bidt een moslim vijf keer: voor zonsopgang, op het midden van de dag, aan het einde van de middag, na zonsondergang en ‘s avonds laat. Verder zijn er twee veelvoorkomende optionele gebeden. Daarvan wordt er één vaak gebeden tussen de eerste twee van de verplichte gebeden en een tussen de vierde en de vijfde.

Jodendom: hoe vaak bidden joden?

Joden bidden drie keer, verdeeld over de dag. ‘s Ochtends, ’s middags en ’s nachts. Ook bidden ze voor en na een maaltijd waarbij brood wordt gegeten. In sommige situaties bidden ze een extra gebed naast het ochtendgebed.

Christendom: hoe vaak bidden christenen?

De meeste christenen geloven niet dat je op een bepaald moment moet bidden. Er zijn wel veel momenten waarop het gebruikelijk is om te bidden. De meeste christenen bidden voor een maaltijd en afhankelijk van de stroming bidden ze ook na het eten. Ook is het de gewoonte om te bidden voor je gaat slapen. Veel christenen nemen op een willekeurig moment van de dag tijd voor God, wanneer ze dit doen, bidden ze ook. Het kan een vrij gebed zijn, of een bestaand christelijk gebed. Voor het eten wordt weleens het Onze Vader gebeden.

Vasten

Voor je hiervan de vergelijking tussen de religies leest, is het handig om te weten wat vasten is. Wanneer je vast, stop je tijdelijk met iets wat je normaal dagelijks doet. Denk aan eten, het gebruik van social media of het kijken van TV. De meest gebruikelijke hiervan is eten. De reden dat we het behandelen in dit artikel is dat binnen de drie religies, bidden een grote rol speelt bij het vasten.

Islam: hoe vasten moslims?

De jaarlijkse vastentijd van de moslims is misschien wel het bekendst: Ramadan. Binnen die periode onthouden ze zich, tussen zonsopkomst en zonsondergang, van een aantal dingen waaronder eten en drinken. De Ramadan valt elk jaar anders omdat het afhankelijk is van de maanstand. Het doel is om te groeien op gebied van spiritualiteit, zichzelf te zuiveren en Allah te danken. Verder vasten moslims ook buiten Ramadan om. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden om vergeving te krijgen voor zonden of omdat het een speciale dag is binnen de Islam.

Jodendom: hoe vasten joden?

De joden hebben één dag in het jaar waarop ze allemaal vasten: Jom Kipoer. De exacte datum verschilt per jaar. Op deze dag onthouden ze zich aan meerdere dingen, waaronder eten en drinken. Het doel van vasten kan bij de joden per keer verschillen. Een aantal redenen tot vasten kunnen zijn om visioenen te krijgen, oorlogen te voorkomen of om te rouwen na het overlijden van een koning of profeet.

Christendom: hoe vasten christenen?

De vaste periode van vasten bij de christenen noemen ze vaak de 40 dagen tijd. Deze dagen zijn een voorbereiding in aanloop naar Pasen. Oorspronkelijk werd er in deze periode gevast op eten, behalve op de zondagen omdat de zondag als feestdag wordt gezien en dan hoeft er niet gevast te worden. Tegenwoordig vasten veel christenen op dat waar ze normaal dagelijks (veel) tijd aan besteden. Vaak is dit eten of een deel ervan zoals vlees of zoetigheid. Wat je tegenwoordig ook veel ziet is christenen die vasten op social media. De tijd die ze normaal daar aan kwijt zijn, besteden ze aan het zoeken van God, bidden en Bijbellezen. De doelen kunnen ook verschillen. Zo kun je vasten om berouw te tonen van je zonden, om een antwoord van God te vragen of om tijd te besteden aan, bijvoorbeeld, vrijwilligerswerk. Los van de Vastentijd, vasten christenen ook als ze wijsheid nodig hebben of een groot gebedsverzoek hebben aan God. Door te vasten komt de focus op God te liggen.

Kleding en objecten

Islam: welke kleding en objecten gebruiken moslims?

Voor mannen is het gepast om wijde kleding te dragen. Deze kleding moet hun lichaam bedekken vanaf boven hun navel tot over hun knieën. De kleding moet schoon zijn en er netjes uit zien. 

Vrouwen dragen tijdens het bidden kleding die het hele lichaam bedekt. Dit moet dik en niet transparant zijn. Ook moet de kleding alles behalve de handen en het gezicht van de moslima bedekken. Normaliter mag de kleding niet de vorm van het lichaam laten zien, tijdens het gebed mag dit echter wel.

Een moslim voert zijn gebed uit op een kleed op de grond. Ze kunnen hierbij dhikr kralen, een kralenketting gebruiken. Die ketting helpt hen bij het bidden.

Jodendom: welke kleding en objecten gebruiken joden?

Mannen bedekken hun hoofd met een keppel, dit doen ze door de dag heen en dus ook tijdens het bidden. Tijdens hun ochtendgebed dragen ze een talliet, een sjaal die over het hoofd wordt gedragen. Die dragen ze echter alleen als ze getrouwd zijn of als ze 13 worden. Ook dragen ze tefillien, kleine doosjes aan gebedsriemen die ze om hun hand en voorhoofd binden.

Aan de talliet zijn tsietsiet, gedenkkwasten, bevestigd. Deze tsietsiet zit ook aan andere kleding en ze dragen deze ook door de dag heen. Ook houden ze vaak een gebedenboek of geschrift vast.

Vrouwen bedekken hun hoofd met een sjaal, dit doen ze altijd en dus ook wanneer ze bidden.

Christendom: welke kleding en objecten gebruiken christenen?

Aan christenen worden geen eisen gesteld op het gebied van kleding en objecten wanneer het gaat om bidden. De meeste christenen bidden in de kleding die ze dagelijks dragen. Sommige vrouwen kiezen er wel voor om hun hoofd te bedekken tijdens het bidden. Christenen uit de katholieke stromingen gebruiken bij een bepaald gebed de rozenkrans.

Lichaamshouding

Islam: wat is de houding van een moslim tijdens gebed?

Tijdens het bidden voert de moslim een aantal bewegingen uit. Dit begint bij staan. Halverwege het gebed bevindt de moslim zich in een knielende houding; tenen, knieën, handpalmen, neus en voorhoofd moeten hierbij de grond raken. Aan het einde van het gebed bevindt de moslim zich in een houding waarbij hij op zijn knieën zit. Hoe de houdingen en bewegingen precies gedaan worden verschil per denominatie.

Jodendom: wat is de houding van joden tijdens gebed?

Wanneer een jood bidt, maakt hij, terwijl hij staat, een herhaaldelijke beweging waarbij hij zijn bovenlichaam van voor naar achter beweegt. Dit is niet een verplichte beweging, maar het wordt wel vaak gedaan.

Christendom: wat is de houding een christen tijdens gebed?

De lichaamshouding maakt bij een christen niet veel uit, maar er zijn wel dingen die je veel terugziet komen. Zo vouwen christenen bij het bidden vaak hun handen en sluiten hun ogen. Sommige christenen knielen en anderen steken hun handen in de lucht. Het is eigenlijk maar net waar ze zich prettig bij voelen.

Belangrijke gebedsplekken

Islam: waar bidden moslims?

Wanneer moslims bidden, maakt het niet uit waar ze zich bevinden, zolang de plek schoon is. Ze bidden regelmatig alleen, maar er zijn ook algemene plekken waar moslims samenkomen om te bidden. De bekendste locatie hiervan is een moskee. De moslims geloven dat wanneer je in een groep bid, je beloning vermenigvuldigd worden met 27. In Mekka staat een grote Kaäba waar elke moslim een keer in zijn leven heen moet, als ze dat kunnen. Hier bidt men ook.

Jodendom: waar bidden joden?

Ook joden kunnen elk moment van de dag bidden naar G’d (zij schrijven, uit respect, nooit de volledige naam uit) en ook op elke plek. Ze bidden ook vaak samen, dit gebeurt in, bijvoorbeeld, een synagoge of studiehuis. Ze geloven dat het beter is om te bidden in een groep van 10 man of meer dan alleen. Een grote algemene plek om te bidden is de Klaagmuur in Jeruzalem. Daar zijn eigenlijk altijd wel mensen aan het bidden. Kijk maar eens live mee bij de Klaagmuur.

% geladen 00:00
00:00
00:00

Christendom: waar bidden christenen?

Net zoals moslims en joden kunnen christenen bidden wanneer ze dat willen. Ook de plek maakt niet uit. De kerk is een belangrijke gebedsplek, die wordt ook wel ‘huis van gebed’ genoemd. De katholieke stroming kent een kapel, een klein gebedshuisje. Christenen bidden zowel alleen als samen. Maar ze hebben dus geen specifieke plek zoals de Klaagmuur of deKaäba.

Wat valt op?

Als je de drie grote monotheïstische geloven zo naast elkaar legt, valt het op dat er één religie minder verbonden is aan regels en rituelen. Het christendom. Voor christenen is er veel meer vrijheid op hun gebedsleven op een eigen manier in te richten. Er zijn wel tradities maar niet specifiek voorgeschreven wetten hoe en wanneer er wordt gebeden moet worden. Dit heeft alles te maken met Jezus. Christenen geloven dat we door Jezus dichterbij God kunnen komen. Een persoonlijke relatie met God kunnen opbouwen die niet afhankelijk is van de vorm maar van het hart. Lees hier wat Jezus zelf zegt over bidden.

Bid jij?

Bid jij wel zelf wel eens? Naar wie of wat bid jij?

Weet je niet hoe bidden moet, maar wil je het wel? Stuur ons hier een berichtje en onze e-coaches helpen je op weg. Je kunt ook jouw gebedspunt opsturen en dan wordt er voor jou persoonlijk gebeden. Het team achter Jezus.nl is zelf christen. We bidden tot God en Jezus.

Gebeden van Jezus

God verlangt ernaar dat we met Hem communiceren in gebed — een discipline die zelfs Zijn Zoon Jezus beoefende. Leer van Jezus.

Meer van Jesus.net