Feestdagen

Wat is de Vastentijd?

De Vastentijd staat voor de 40 dagen tussen Carnaval en Pasen. Deze 40-dagen tijd is bedoeld voor bezinning en om uit te zien naar de dood en opstanding van Jezus. De Vastentijd begint op Aswoensdag, het einde van het Carnavalsfeest.

Vastentijd en carnaval

Daar waar Carnaval uitbundig en feestelijk wordt gevierd, is de Vastentijd juist een tijd van soberheid. Historisch gezien werd met Carnaval ook de keuken helemaal leeggeruimd ter voorbereiding om te gaan vasten. Veel christenen kiezen tijdelijk voor gematigde levensstijl en beginnen met vasten ter voorbereiding op Goede Vrijdag (herdenking aan het overlijden van Jezus aan het kruis) en Pasen (viering dat Jezus is opgestaan uit de dood).

Vastentijd: Waarom 40 dagen?

De Vastentijd duurt 40 dagen, zondagen niet meegeteld. Het begint op Aswoensdag en eindigt op Stille Zaterdag. In de Bijbel wordt er ook over een vastentijd gesproken. Zo zonderde Jezus zich  40 dagen af in de wildernis, hoe Satan hem probeert te verleiden en hoe hij zich voorbereidt op zijn doop en bediening.

BEROUW EN VASTEN

De Vastentijd is een tijd voor berouw, vasten en ter voorbereiding op Pasen. Een tijd voor bezinning en zelfreflectie. In de vroege kerk werd deze tijd ook gebruikt om nieuwe bekeerlingen voor te bereiden op hun doop met Pasen.

Tegenwoordig gebruiken christenen deze tijd als extra focus op hun relatie met God en kiezen ze ervoor om iets op te geven of om vrijwilligerswerk te gaan doen en anderen te helpen. Denk aan een maaltijd overslaan, maar in deze moderne tijden ook bijvoorbeeld tijdelijk geen Social Media gebruiken.

MINI-PASEN

De zondagen worden niet meegeteld in de 40 dagen. In de kerk wordt op deze zondagen een soort Mini Pasen gevierd. Een vreugdevolle vooruitblik op de opstanding van Christus.

Meer van Jesus.net