Bijbel

Het Nieuwe Testament in chronologische volgorde

Als je je Bijbel regelmatig leest, dan ben je misschien gewend aan een bepaalde volgorde. De volgorde die je in de Bijbel vindt is echter niet chronologisch. De boeken in het Nieuwe Testament zijn geordend naar soort. Hierbij begint het met de vier evangeliën en het boek Handelingen, gevolgd door de brieven van Paulus met daarin de langste brieven vooraan. Dan volgen de overige brieven van andere apostelen en het boek Openbaringen. Als je de boeken van het Nieuwe Testament in chronologische volgorde zet, hoe zou het er dan uitzien? Dat vind je hieronder.

Datering

Een correcte chronologie van het Nieuwe Testament maken is een ingewikkelde klus. Dat heeft alles te maken met het feit dat we niet weten wanneer welke boeken en brieven wanneer zijn geschreven. Vaak weten we ook niet precies door wie het is geschreven.

Er zijn soms aanwijzingen in de teksten te vinden, zoals wie er op een bepaald moment keizer was in Rome, of andere namen die worden genoemd. 

Een pseudepigraaf: niet de echte schrijver

Zoals gezegd, is ook niet altijd duidelijk wie de schrijvers zijn van de verschillende Bijbelboeken. Er is regelmatig sprake van een pseudepigraaf. Dat is een geschrift, veelal uit de oudheid, dat ten onrechte aan een ander persoon is toegeschreven dan de eigenlijke auteur. Regelmatig gingen brieven rond die wel de naam droegen van een belangrijke naam uit de kerk, maar die niet door hem geschreven waren. Het werd echt niet altijd gedaan vanuit een kwade opzet. Want het was ook een manier om, in de geest van een bekende kerkelijke leider, een geschrift te publiceren. Soms was het wel kwaadaardig, en werd op die manier gepoogd om een valse leer te introduceren.

Nieuwe Testament in chronologische volgorde

Als we met de kennis van nu de boeken van het Nieuwe Testament op chronologische volgorde zouden zetten, dan ziet het rijtje er als volgt uit.

 1. Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 
  (50 n.Chr.)

 2. Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 
  (50 n.Chr.; indien pseudepigrafisch eind eerste eeuw)

 3. Brief van Paulus aan Filemon 
  (53/54, 55 of 60 n.Chr.)

 4. Brief van Paulus aan de Efeziërs 
  (53/54 n.Chr.; indien pseudepigrafisch 80-90 n.Chr.)

 5. Brief van Paulus aan de Filippenzen 
  (53/54, 55 of 60 n.Chr.)

 6. Brief van Paulus aan de Kolossenzen 
  (53/54 n.Chr.; indien pseudepigrafisch circa 70 n.Chr.)

 7. Brief van Paulus aan de Galaten 
  (48, 50 of 55/56 n.Chr.)

 8. Brief van Jakobus 
  (circa 55 n.Chr.; indien pseudepigrafisch eind eerste eeuw)

 9. Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 
  (55 n.Chr.)

 10. Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 
  (56 n.Chr.; mogelijk een compilatie van meerdere brieven 55-57 n.Chr.)

 11. Brief van Paulus aan de Romeinen 
  (56 n.Chr.)

 12. Evangelie volgens Marcus 
  (circa 65-70 n.Chr.)

 13. Eerste brief van Petrus 
  (circa 65 n.Chr.; indien pseudepigrafisch circa 90 n.Chr.)

 14. Brief van Judas 
  (circa 65 n.Chr.; indien pseudepigrafisch 80-100 n.Chr.)

 15. Evangelie volgens Matteüs 
  (circa 75-90 n.Chr.)

 16. Evangelie volgens Lucas 
  (circa 80-90 n.Chr.)

 17. Handelingen 
  (circa 80-90 n.Chr.)

 18. Eerste brief van Johannes 
  (circa 80, 95 of 105 n.Chr.)

 19. Tweede brief van Johannes 
  (circa 80, 95 of 105 n.Chr.)

 20. Derde brief van Johannes 
  (circa 80, 95 of 105 n.Chr.)

 21. Hebreeën 
  (circa 80-100 n.Chr.)

 22. Openbaring 
  (circa 90-100 n. Chr)

 23. Evangelie volgens Johannes 
  (circa 90-110 n.Chr.)

 24. Tweede brief van Petrus 
  (circa 90-110 n.Chr.)

 25. Eerste brief van Paulus aan Timoteüs  
  (circa 100 n.Chr.)

 26. Tweede brief van Paulus aan Timoteüs 
  (circa 100 n.Chr.)

 27. Brief van Paulus aan Titus 
  (circa 100 n.Chr.)

n.Chr. = na ChristusLees de Bijbel online via bible.com »

Startersbijbel

De Startersbijbel-cursus helpt je op een hele praktische manier om de Bijbel beter te begrijpen.

Meer van Jesus.net