Bijbel

Lectio Divina: luisterend Bijbellezen

Wat is Lectio Divina?

Lectio Divina (goddelijk of geestelijk lezen van de Bijbel) is een meditatieve manier van Bijbellezen. Hierbij gaat het niet om diepe studie van de teksten, maar om het luisteren met je hart en emoties naar wat de Bijbel je te zeggen heeft. In de rust probeer je te begrijpen wat God te zeggen heeft. Als je nog nooit de Bijbel op zo’n manier hebt gelezen is het zeker een aanrader om het eens te proberen. Dat kan alleen of in een kleine groep. Ik leg hieronder uit hoe het werkt.

Hoe werkt Lectio Divina?

Over Mozes, de grote leider uit het Oude Testament die de Israëlieten uit de slavernij bevrijdde, staat iets bijzonders geschreven:

De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt.
Exodus 33:11

De HEER had dus de gewoonte om met Mozes te spreken.

De HEER spreekt.

Mozes luistert.

Bij Lectio Divina gaat het er niet om om maar veel uit de Bijbel te lezen. En het gaat er ook niet om om veel te zeggen. Het gaat erom dat God de kans krijgt om te spreken en dat wij de woorden in ons hart ontvangen. Je zou het een moment van goddelijke intimiteit kunnen noemen.

Maar hoe werkt het dan? Want kunnen we God wel ontmoeten op deze manier? In dat verhaal van Mozes staat ook ergens dat Mozes aan God had gevraagd of hij hem mocht zien. Maar die gelegenheid kreeg hij niet. Dàt is trouwens het bijzondere: door Jezus Christus kan je God wel zien! God heeft als het ware een gezicht gekregen. Toen Jezus Christus werd gedoopt kwam er een stem uit de hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.” (Matteüs 3:17). En Jezus zegt zelf: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” (Johannes 14:9)

Als je probeert te luisteren naar God, probeer te luisteren naar Jezus Christus. Als je Hem ziet, dan zie je de heerlijkheid van God!

1e : Luisteren naar de Bijbel

Lees een Bijbelgedeelte tweemaal achter elkaar hardop voor. En bedenk daarbij: ‘Welk deel blijft in het bijzonder hangen in de gedachten?’ Blijf 2 minuten stil en luister naar de woorden of de zinnen die zijn blijven hangen. Herhaal in gedachten het woord of de zin en schrijf deze op in je notitieboekje.

2e : Persoonlijke Boodschap

Lees het Bijbelgedeelte nogmaals hardop voor. Wees zo’n 2 – 3 minuten stil. Denk na over waar dit Bijbelgedeelte je leven vandaag de dag raakt. Schrijf na de stilte voor jezelf in het kort op: “Ik hoor…, ik zie…, ik begrijp…” Let op: het is geen tijd om diepe verhandelingen uit te werken.

3e : Toepassing van de woorden uit de Bijbel

Lees het Bijbelgedeelte nogmaals hardop voor. Wees voor 2 – 3 minuten stil en denk na over “Ik heb het gevoel dat God van me vraagt om … vandaag / deze week …”. Schrijf dat op waar je over hebt nagedacht. Dit mag langer zijn. Sluit je tijd af met een gebed. Om daarin ook dat wat je denkt te hebben begrepen mee te nemen.

PS: dominee Jos Douma heeft op zijn website veel meer informatie over Lectio Divina.

Cursus Bidden

Laat je bemoedigen met 10 gedachten over gebed, die je leven kunnen veranderen.

Meer van Jesus.net