Christelijk geloof

Bijgeloof

Heb je een geluksgetal? Doe je een wens als je een ster ziet vallen of kruis je je vingers als je op iets hoopt? Dat zijn allemaal kleine dingen die laten zien dat jij een beetje bijgelovig bent. Maar wat houdt bijgeloof in?

Geloven in iets bovennatuurlijks wat anders is of sterk afwijkt van een bestaand ‘officieel’ geloof, noemt men bijgeloof. Overal op de wereld kennen mensen vormen van bijgeloof die soms veel en soms weinig van elkaar verschillen. In Nederland alleen al kennen we veel vormen van bijgeloof. Bijna iedereen doet er wel wat mee, misschien jij ook wel!

Voorbeelden van bijgeloof

Vrijdag de 13e

Eén van de meest bekende bijgeloven is dat het getal 13 een ongeluksgetal is. Wist je dat veel gebouwen geen 13e verdieping hebben en veel ziekenhuizen geen kamer 13? Wanneer de 13e op een vrijdag valt, is het een ongelukkige combinatie volgens mensen die hierin geloven. Men gaat er vanuit dat dit bijgeloof grotendeels gebaseerd is op verhalen uit de Bijbel. Zo zou Jezus gekruisigd zijn op vrijdag de 13e (Goede Vrijdag) en was Judas, de verrader van Jezus, de 13e persoon die zich aansloot bij het Laatste Avondmaal.

Zwarte kat

Een ander bekend bijgeloof is dat zwarte katten ongeluk zouden brengen. Omdat een kat zich geruisloos kan voortbewegen, vertrouwde men het dier niet. Vooral de zwarte kat werd gewantrouwd vanwege zijn kleur die men associeerde met het kwade. Men geloofde dat het heksen waren die zich in katten konden veranderen. Ook vond men de zwarte kat een duivels dier.

Zwarte vlinder

Wederom een zwart dier waar mensen een duistere associatie mee hebben. Vlinders worden gezien als boodschappers die door middel van hun kleuren iets aankondigen. Kleurrijke vlinders brengen je goed nieuws; geluk, vreugde en rijkdom. Zwarte vlinders daarentegen brengen slecht nieuws. Wat dit nieuws is, verschilt per groep. De representatie van een kind dat overlijdt voor het gedoopt is, de incarnatie van een heks of de ziel van een overledene die het lichaam verlaat in de vorm van een zwarte vlinder.

Heksenkring

Zoals je misschien al hebt gemerkt, hebben heksen en het christelijk geloof veel te maken met bijgeloof. Bij dit bijgeloof is het al duidelijk dat het nu ook alles met heksen te maken heeft. Maar ook de Bijbel komt er weer bij kijken. Paddenstoelen die dicht bij elkaar groeien en samen een cirkel vormen op de grond, noemt men een heksenkring. Omdat paddenstoelen niet worden genoemd in het christelijke scheppingsverhaal, vertrouwde men het niet. Men geloofde dat de heksenkring verscheen op de plek waar heksen hun duivelse dans hadden uitgevoerd. In een heksenkring staan was dan ook uit den boze.

Horoscoop

Een bijgeloof wat (bijna) iedereen wel kent is de horoscoop. Door middel van horoscopen geloven sommigen de toekomst te kunnen voorspellen. Dit doen ze aan de hand van de stand van de zon, de maan en planeten. De daghoroscoop wordt door veel mensen regelmatig gecheckt. Ze willen weten, door de horoscoop van hun sterrenbeeld te lezen, waar ze op moeten letten die dag. Ook vertelt hun horoscoop waar ze voor uit moeten kijken, waar ze juist zelfverzekerd in mogen zijn en of ze pech of geluk gaan hebben.

Kristallen en edelstenen

Een ander bijgeloof is dat kristallen en edelstenen speciale krachten hebben. Men gelooft dat de stenen werken met energie die niet tastbaar maar wel voelbaar is. De edelstenen en kristallen kunnen volgens degenen die dit bijgeloof aanhangen invloed hebben op geest, gevoel en lichaam. Sommige stenen zouden je kunnen genezen, andere helpen je van jezelf te houden en weer andere geven je geluk.

Bijgeloof in de Bijbel

In de Bijbel speelt bijgeloof ook een rol. Er komen waarzegsters, sterren lezers en magiërs voor in verschillende Bijbelverhalen. Zo werd het volk van Israël meerdere malen gevangen genomen door koningen die waarzeggers en tovenaars voor zich lieten werken. 

Uit verhalen van de Bijbel blijkt dat God er soms, op een goede manier, gebruik van maakt als iemand bijgelovig is. In het kerstverhaal lees je over de Wijzen uit het Oosten. Zij waren magiërs en probeerden de toekomst te voorspellen aan de hand van de sterren. God maakte hier gebruik van door een bijzondere ster te laten verschijnen die de Wijzen interpreteren als de geboorte van een koning. Hierdoor horen de Wijzen bij de eersten die Jezus ontmoetten!

Wat vindt Jezus ervan?

Wat opvalt is dat veel soorten bijgeloof voor angst zorgen. Jezus wil juist niet dat je bang bent. Wist je dat er in de Bijbel 365 keer staat dat je niet bang hoeft te zijn? Jezus vindt het dus heel belangrijk dat je elke dag zonder angst leeft. Ook God wil niet dat je in angst leeft. In Jesaja 41:13 lezen we het volgende; “Want Ik, je Heer God, grijp jou bij je hand. Ik zeg tegen je: Wees niet bang. Ik help je.” Niet alleen zegt Hij tegen je dat je niet bang moet zijn, Hij biedt je Zijn hulp aan!

Achter veel bijgeloof zitten bepaalde vragen en verlangens. “Hoe ziet mijn toekomst eruit? Ik zoek rust. Ik ben bang.” Het zal je misschien niet verbazen dat de Bijbel waarschuwt voor bijgeloof. Maar belangrijker dan dat: de Bijbel geeft antwoorden en richting aan je leven. De bescherming die men hoopt van ‘magie’ of andere bijgelovige zaken te krijgen, kun je ook bij Jezus krijgen. Dat is een veel betrouwbaardere zaak. 

Men gelooft dat stenen je veel dingen kunnen geven, zoals rust. Maar Jezus kan jou ook rust geven. Sterker nog; bij God kun je alles vinden wat die stenen jou lijken te bieden. Het verschil is dat God betrouwbaar is en stenen dat niet zijn. In Galaten 5:22 lezen we dat we bij God de volgende dingen kunnen vinden: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. Hoe ontvang je dit? Leer God en Jezus beter kennen! Hoe? Door met ze te praten. Je kunt echt in gesprek gaan met God door te bidden. Wil je leren bidden? Hier vind je een handig stappenplan om te leren bidden.

Job en de vraag van het lijden

De steenrijke Job krijgt alle denkbare ellende over zich uitgestort. Hoe gaat hij hiermee om en wat kunnen wij leren van Job en het lijden?

Meer van Jesus.net