Dit is het verhaal van Zacheüs, verteld door De Zandschepper. Zacheüs is een gehate tollenaar. Mensen gaan hem liever uit de weg. Maar Jezus niet. Hij nodigt zichzelf zelfs uit bij hem thuis en wil hem beter leren kennen.

video-poster
% geladen 00:00
00:00
00:00

Zacheüs in de Bijbel

Het verhaal komt uit de Bijbel. Lees maar:

Zacheüs woont in Jericho en is het hoofd van de belasting-ontvangers. Hij was heel rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want hij was klein en er waren te veel mensen. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een vijgenboom die op een plek stond waar Jezus voorbij zou komen. Dan zou hij Jezus kunnen zien. Toen Jezus bij de boom kwam, keek Hij omhoog en zei: “Zacheüs, kom vlug naar beneden. Want Ik moet vandaag bij jou op bezoek komen.” Zacheüs kwam vlug naar beneden en ontving Hem blij als gast in zijn huis.

Toen de mensen dat zagen, mopperden ze allemaal en zeiden: “Hij is bij een slecht mens op bezoek.” Maar Zacheüs ging staan en zei tegen de Heer Jezus: “Heer, ik ga de helft van alles wat ik heb aan de arme mensen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, betaal ik hem vier keer zoveel terug.” Jezus zei tegen hem: “Vandaag is deze man gered, omdat ook hij een zoon van Abraham is. Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die [ bij God ] weggelopen waren, te zoeken en te redden.”

Wil je het hele verhaal eens lezen in de Bijbel? Klik dan hier. Kijk hier voor meer Sandy Tales.

Meer van Jesus.net