Bijbel

Het verhaal van Paulus: een bijzondere bekering

Het bijzondere verhaal van Paulus die eerst anders werd genoemd. Hij is een man met een missie. Saulus heet hij eerst. Saulus was een vurige schriftgeleerde die een ieder die zich niet hield aan de Joods wet, bedreigde, de gevangenis in sleurde en doodde. Hij verwoestte de gemeente van de volgelingen van Jezus Christus. Jezus, de zogenaamde zoon van God. En Saulus was niet van plan om met die vervolging te stoppen.

video-poster
% geladen 00:00
00:00
00:00

De jonge Saulus stond er bekend om dat hij christenen vervolgde. Op een dag is Saulus onderweg naar Dasmascus, dit was één van de grootste steden in het Romeinse rijk. De reden dat hij daar naartoe reist, is omdat hij volmachten moet ophalen voor christenvervolging. Met deze brieven kan hij mannen en vrouwen gevangen nemen en meevoeren naar Jeruzalem.

De bekering van Paulus, de farizeeër

Saulus is onderweg naar Dasmascus en opeens schijnt er een licht vanuit de hemel op hem. Hij valt op de grond en hoort een stem: “Saul, Saul waarom vervolg je mij?” Saulus vraagt: “wie bent u Heer?” Het is Jezus die met Saulus spreekt. Hij is verblind door het licht. Drie dagen lang kan hij niks zien en drinkt en eet hij niet. Daarna wordt hij naar een huis in de buurt gebracht en wordt hij genezen door Ananias.

Saulus is genezen van zijn blindheid en gelooft in Jezus. Hij besluit om zich te laten dopen en verandert zijn naam naar Paulus. Hij wil zijn leven verbeteren en een dienaar worden van God. Paulus wordt prediker en zendeling en brengt veel mensen tot geloof. Hij is vooral bekend omdat hij het bijbelboek Handelingen en dertien andere brieven heeft geschreven in het Nieuwe Testament. Deze brieven zijn de oudste onderdelen van het Nieuwe Testament van de bijbel. Een groot aantal theologische leerstukken zijn op deze boeken gebaseerd. Toch wonderlijk, dat een man die zo fel christenen vervolgt, vervolgens een dienaar van God wordt.

Wil jij meer weten over het geloof, God en wonderen? Schrijf je dan in voor een dagelijkse mail van ikwonderjou.jezus.nl