Christelijk geloof

Wat is zonde?

De kern van het Christendom is goed nieuws, hét goede nieuws mogen we wel zeggen. Dat goede nieuws is in het kort dat Jezus Christus voor de zonden van de mensheid stierf en daarmee volledige vergeving schonk. Het goede nieuws wordt ook wel evangelie genoemd, dat komt van het Griekse woord euangelion (εὐαγγέλιον) en betekent goede of blijde boodschap. Het wordt meestal gebruikt om een genre van een Bijbelboek aan te duiden, bijvoorbeeld: het evangelie van Marcus of Johannes. Met andere woorden: het goede nieuws zoals zij dat opschreven.

Aan goed nieuws gaat meestal een slechte situatie vooraf. Bijbels gezien is dat ook zo.

Ieder mens wordt met een zondige natuur geboren en wat dat allemaal tot gevolg heeft, kunnen we dagelijks om ons heen zien. De mensheid heeft te kampen met ontelbaar veel problemen en moeilijkheden. Leed dat in principe allemaal een wortel heeft in… de zonde.

Ja, dat klinkt misschien hard, maar zo staat het in Gods Woord en ik heb nog nooit gehoord dat iemand het tegendeel vol overtuiging kan bewijzen. De Bijbel zegt heel veel over zonde in het algemeen en over zonden die heel specifiek en persoonlijk zijn.

Wat is zonde eigenlijk precies? In de Bijbel staat dat alles wat niet uit geloof is, zonde is (Romeinen 14:23). Poeh, dat is nogal wat. De dingen die we dus uit eigen beweging of naar eigen goeddunken doen, ziet God als zonde. Het lijkt zelfs wel hoe meer we ons best doen, hoe meer we falen. Persoonlijk denk ik dat de grootste zonde van de mensheid het ontkennen van het bestaan van God is, die alles en iedereen geschapen heeft. Het denken dat de mens zonder God zou kunnen bestaan is hoogmoed en de Bijbel noemt dat zonde.

Wat is zonde? Als je die vraag aan willekeurige mensen stelt, krijg je willekeurige antwoorden. Je niet aan de wet houden, stelen, roven, doodslaan, hoogmoed, gierigheid, trots, dronkenschap en afgoderij.

Afijn, je kunt dat rijtje zelf wel aanvullen. De Bijbel geeft geen willekeurige antwoorden.

Zonde is in principe wetteloosheid; leven zonder je aan de voorschriften van God te houden (1 Johannes 3:4).

Misschien zie je niks van de dingen die hierboven opgesomd zijn in je eigen leven terug en zou je tot de conclusie kunnen komen dat je het ‘best aardig’ doet in deze wereld. Maar de Bijbel leert dat als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, wij onszelf misleiden en de waarheid niet in ons is (1 Johannes 1:8).

Zonde is de ziekte die onze wereld kapot maakt… althans, als we alles laten zoals het is. Jezus kwam naar de aarde om af te rekenen met de zonde, om zondaars tot ommekeer te roepen en vergeving aan te bieden. Voor iedereen een nieuw en fris begin, zeg maar. Een schone lei. Wie wil dat nou niet, zou je denken? Het goede nieuws is ook nog eens gratis, maar zeker niet goedkoop. Het kostte Jezus Zijn leven en Hij wacht tot ook jij je zondige, gezapige, gezellige, goddeloze, gekke, grillige, gebroken leven over durft te geven aan Hem. En dan? Wat gebeurt er dan? Daarover staat een mooie belofte in de Bijbel: Als je berouw toont en je bekeert tot God zal Hij je zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als je met de Here gaat leven (Handelingen 3:19-20).

Wil je reageren?

Heb je ook berouw van je zonden en wil je je tot God bekeren? Neem dan hier contact met ons op om hierover verder te praten met een e-coach.

Wil je dat we voor je bidden? Geef dan hier je gebedspunt door, ons gebedsteam staat voor je klaar.

Cursus 'Waarom Jezus?'

Wie was Jezus en wat voor betekenis heeft hij vandaag nog voor mij? Ontdek het waarom met deze cursus.