Jezus vertelde een verhaal over een vader en twee zoons. Het verhaal staat bekend als De Verloren Zoon. 

De jongste zoon vraagt aan zijn vader op een dag zijn deel van de erfenis. Vervolgens verdeelt de vader zijn vermogen tussen de twee zonen. Na een paar dagen verzilvert de jongste zoon zijn aandeel en besluit om zijn ouderlijk huis te verlaten. Vervolgens reist naar een ver land en begint met een nieuw leven. De jongste zoon leert nieuwe mensen kennen en gaat naar verschillende feestjes en verblijft in een luxe herberg. Hij geeft heel veel geld uit.

video-poster
% geladen 00:00
00:00
00:00

Jezus vertelde een verhaal over een vader en twee zoons. Zijn jongste zoon vraagt aan zijn vader op een dag zijn deel van de erfenis. Vervolgens verdeelt de vader zijn vermogen tussen de twee zonen. Na een paar dagen verzilvert de jongste zoon zijn aandeel en besluit om zijn ouderlijk huis te verlaten. Vervolgens reist naar een ver land en begint met een nieuw leven. De jongste zoon leert nieuwe mensen kennen en gaat naar verschillende feestjes en verblijft in een luxe herberg. Hij geeft heel veel geld uit.

Hongersnood breekt uit

Dan breekt er een hongersnood uit in het land waar hij verblijft. De jongste zoon is door zijn geld heen door zijn losbandige manier van leven en is radeloos. Vervolgens besluit hij om op zoek te gaan naar werk op het platteland. De verloren zoon krijgt werk als hoeder van de varkens. Hij heeft zo’n honger dat hij zelfs het voedsel van de varkens overweegt om te eten. Niemand biedt de jongste zoon wat te eten. Vervolgens denkt de verloren zoon aan zijn vader en de manier hoe zijn dagarbeiders behandeld. Zijn vader behandelt de dagarbeiders altijd goed en zij hebben eten in overvloed. Hij krijgt heimwee en wil vergeving vragen aan zijn vader. De verloren zoon vindt zichzelf het niet waard om zijn zoon te worden genoemd. Hij besluit om direct terug te keren naar huis.

Terugkeer naar huis

Als de verloren zoon aankomt bij zijn ouderlijk huis, staat zijn vader hem op te wachten. Hij heeft zijn geliefde zoon van ver al zien aankomen en heeft medelijden met hem. De vader kust de verloren zoon op zijn wang en neemt hem in zijn armen. De zoon zegt tegen zijn vader dat hij heeft gezondigd en spijt heeft en het niet waard is om zijn zoon te worden genoemd. De vader zegt tegen zijn knechten om het mooiste gewaad, een ring en mooie sandalen te geven aan de zoon. Verder wordt het gemeste kalf geslacht voor het avondeten. Hij wil het grootst vieren dat zijn zoon niet meer verloren is maar terug gekomen is.