Publicatiedatum 4 mrt. 2024

Zou jij je hart willen vernieuwen?

Publicatiedatum 4 mrt. 2024

Ik krijg een nieuw hart! Serieus!

De artsen van het UMC vonden me goed genoeg om op de wachtlijst voor een transplantatie te zetten en mijn hart is te slecht om mij er niet op te zetten.

Tja, moet je dan blij zijn of niet?

Tot zover de uitslag van de ware professionals in het UMC-ziekenhuis, waar ik diep respect en bewondering voor heb, MAAR… ik geloof dat onze God de Cardioloog der Cardiologen is. Hij heeft het laatste woord. Hij is een God van wonderen! Dus… ik opteer voor een wonder! :)

Wat een nog veel groter wonder is, is het volgende:

‘Ik zal jullie een nieuw hart geven. Ik zal een nieuwe geest in jullie leggen. Jullie eigen hart, dat zo hard en zo koud is als steen, zal Ik uit jullie weghalen. En dan zal Ik jullie een warm, zacht hart geven.’ (Ezechiël 36:26, BB)

vriend, als jij je leven aan Jezus geeft, als jij jouw hart aan Hem geeft, belooft Hij jou een nieuw hart te geven. Je hebt een nieuw hart ontvangen!

Hoe is het mogelijk!Ongekend.Hard en koud als steen… wordt warm en zacht.

Maar in deze prachtige tekst staat nog een belofte:‘Ik zal een nieuw hart en een nieuwe geest in je leggen’.

Wat betekent dat voor je dagelijks leven, vriend?

Dat je in staat bent om over boosheid heen te stappen, dankzij Zijn vernieuwing in jou. Dat je zelfs kunt vergeven, omdat Hij je vergeven heeft. Dat Gods Geest in jou woont en je Helper, Raadgever en Trooster wil zijn. Hij maakt je sterk van binnen. Totale transformatie van binnen uit. 

Zullen we samen bidden?‘Een nieuw zacht hart en een nieuwe geest, daar verlangen we naar om dat steeds meer te zien en te merken in ons dagelijks leven. Wijs ons de weg hierin, Heer. Wij kunnen niet zonder U. Amen.’

Bezinningsvraag:

  • Ik daag je uit om vandaag en de komende dagen na te denken over wat een nieuw hart voor jou betekent.
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!