Publicatiedatum 28 dec. 2022

Zijn dromen bedrog?

Publicatiedatum 28 dec. 2022

Geef jij betekenis aan jouw dromen? Of haal je steevast 's morgens je schouders op en zeg je: ‘Ach, het was maar een droom!’

We zijn geneigd om op deze manier te reageren op een droom. 

Onlangs ontmoette ik een jongeman. Hij was moslim en droomde dat Jezus naar hem toekwam. In zijn droom keek hij Jezus in Zijn ogen. Toen wist hij het zeker: Jezus is meer dan een profeet! Ik wil Hem beter leren kennen. Deze zoektocht resulteerde in een totale ommekeer in zijn leven. Ondanks alle bedreigingen ging hij Jezus volgen. 

De droom veranderde zijn leven totaal!

Ditzelfde gebeurde ook bij Jozef. In een droom sprak een engel tegen hem… een ENGEL! En Jozef wuifde het ‘s ochtends niet weg met de gedachte: ‘Ach, het is maar een droom!’ Gelukkig niet. Hij kreeg zelfs twee keer een droom die ook voor hem en Maria levensveranderend zou zijn.

Droom 1‘Toen Herodes was gestorven, zag Jozef in Egypte in een droom een engel van de Heer God. De engel zei: "Ga met het kind en zijn moeder terug naar Israël. Want de mensen die Hem wilden doden, zijn gestorven." (Nu komt het: Hij doet precies wat hij in de droom zag) Jozef reisde met het kind en Maria terug naar Israël.’ Matteüs 2:19-21 BB

Droom 2Maar opnieuw ging God spreken tot Jozef in een droom: ‘Maar hij durfde niet in Judea te gaan wonen. Want Herodes' zoon Archelaüs was de nieuwe koning van Judea geworden. En God waarschuwde Jozef in een droom ook voor hem. Daarom ging hij naar het gebied Galilea.’ Matteüs 2:22 BB

Twee maal spreekt God tot Jozef in een droom. ‘Daarom ging hij…’ 

vriend, we naderen het einde van het jaar. 

  • Wat zou er in jouw leven gebeuren als je meer aandacht zou hebben voor je droom? 
  • Geloof je dat God ook tot jou kan spreken in dromen? 
  • Mag God Zijn creativiteit gebruiken om tot jouw hart te spreken? 
  • Durf je dat aan? 

Ik stel je veel vragen, maar ik hoop dat je vandaag een moment stil wilt staan bij jouw dromen. Sta Hem toe om tot je te spreken op de manier waarop jouw hart het zal begrijpen.

Zullen we samen bidden?‘Spreek tot mij, zodat ik Uw woorden hoor. Leer mij om mijn dromen niet weg te wuiven, maar om U uit te nodigen in mijn dromen. We zijn zo dankbaar voor Uw aanwezigheid in ons leven. Amen.’

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!