Publicatiedatum 27 feb. 2024

Zie jij de ander nog in je eigen eenzaamheid?

Publicatiedatum 27 feb. 2024

Wie letterlijk in de put zat, was Jozef.Dieper kon niet. 

Hoe zou jij je voelen als jij in een put door je vrienden en familie wordt gegooid? 

Maar misschien is dat in je leven al gebeurd? Ze hebben je uit hun leven gegooid. Niemand kijkt je nog aan en jij kijkt inmiddels ook niemand meer aan. Je bent sterk eenzaam, zoals zoveel mensen in Nederland.

Dan heb ik vandaag speciaal voor jou een opdracht.

Zoek mensen op.Ga naar een buurthuis, het Leger des Heils, de overbuurvrouw die best aardig is.Zoek mensen op en open je hart opnieuw. Ook al ben je in de put gegooid.

Jij kunt ook iemand zijn die anderen helpt die zich eenzaam voelen. Jij bent niet zomaar op deze aarde. God heeft een plan met je. Een heilig plan. Hij wil je graag zien bloeien en groeien in jouw leven en ik weet zeker dat jij dat ook heel graag wilt. 

We lezen verschillende verhalen in de Bijbel waarin duidelijk wordt dat ‘zorgen voor elkaar’ een hemelse opdracht is. 

‘Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen’. (Matteüs 25:35, BB)

Er staat niet bij dat deze tekst niet geldt voor degene die zich eenzaam voelen. 

vriend, durf je het aan om met een ladder langzaam en heel voorzichtig uit de put te klimmen? Heb je hulp van anderen nodig? Vraag hulp in een kerk of gemeente. Durf te vertellen wat er in je hart speelt. 

Je bent geroepen omom te zien naar anderen!

Zullen we samen bidden?‘Dank U wel dat ons aanspoort om er te zijn voor de ander. Vanuit dat perspectief is het hoognodig dat we gehoor geven aan de roep van anderen in de put. Help ons alstublieft hierbij, Heer. Amen.’

Bezinningsvraag:

  • Hoe voelde het toen je een ander hielp?
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!