Publicatiedatum 20 mrt. 2024

Zegt jouw naam iets over wie je bent?

Publicatiedatum 20 mrt. 2024

‘Hé, Wilma, wat leuk je hier te zien!’Mijn hersenen kraken. ‘Ehm… help me even’, zeg ik.

God zal nooit tegen jou zeggen:‘Ehm…. help Me even. Ik ben inmiddels na al die honderden jaren en al die biljoenen mensen even kwijt wie jij ook alweer bent’. 

Onze God is groter dan wij beseffen. Wijzer. Geïnteresseerder dan wij ons kunnen voorstellen. 

Zijn Almacht is niet te bevatten. 

Als ik jou zou vragen vriend: ‘Ken jij God? Weet je hoe Hij heet?’ 

Dan zul je misschien zelfs komen op de volgende namen:

 • YHWH. Ik Ben.
 • Adonai – Mijn Heer. 
 • Bore' – Schepper. 
 • El Shaddai – Almachtige.
 • Abba – Vader.
 • El-Olam – Eeuwige God.
 • Yahweh Yireh – God zal voorzien.
 • Agape – Liefde.

Als jij zover komt, vind ik je al een hele bink.En deze namen zijn nog maar het begin van een reeks namen die Zijn karakter weergeven. 

Hem leren kennen is een hele uitdaging, maar ik heb goed nieuws: dat hoeft niet in één jaar. Sterker nog: dat kan niet in één jaar. Daar doen we ons hele leven lang over om iets te kunnen bevatten van wie Hij is.

‘Toen vroeg Mozes: "Mag ik U alstublieft in uw volle hemelse macht en majesteit zien?" (Exodus 33:18, BB)

‘Als mijn hemelse macht en majesteit voorbijkomt, zal Ik je in een holte in de rots zetten. Dan zal Ik je met mijn hand bedekken totdat Ik voorbij ben.’ (Exodus 33:22, BB)

God zien kan niet. Wij zijn te klein voor Gods grootsheid.

vriend, wil je God beter leren kennen, besef dan meer en meer wie Hij is. Die grote, almachtige, eeuwige God, Schepper van Hemel en aarde…

 • Hij heeft jou lief!
 • Heel lief.
 • Uitzonderlijk lief.
 • Groots lief.

Zorg dat je daar achter komt, elke dag meer en meer.Leef vanuit diep ontzag voor Hem.

Zullen we samen bidden?‘Help mij alstublieft om U beter te leren kennen, zodat ik met meer ontzag en met meer vertrouwen mijn leven met U zal kunnen leiden. Amen.’

Bezinningsvraag:

 • Wat levert het jou op als je God beter leert kennen?
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!