Publicatiedatum 15 jun. 2023

Wat is jouw geheim?

Publicatiedatum 15 jun. 2023

Alle mensen hebben een geheim en vaak wel meer dan één. Wat is jouw geheim?

In de Bijbel ontmoet Jezus midden op de dag bij de waterput een Samaritaanse vrouw. 

Dan gebeurt er iets opmerkelijks:

 • Jezus spreekt een vrouw aan. Nota bene, een Samaritaanse vrouw. Dat was ‘not done’ in die tijd.
 • Hij vraagt haar om drinken.
 • Hij blijkt haar geheimen te kennen!

De schrik was enorm toen Jezus haar vertelde hoeveel mannen ze had gehad. Hij wist blijkbaar alles van haar.

Jezus kent ook jouw geheimen, vriend. 

Wat doet dat met jou als je dit leest? 

 • Word je bang? 
 • Voel je je veilig bij Hem? 
 • Voel je je veroordeeld?

Deze vrouw was verstoten door de mensen uit haar omgeving. Daarom ging ze op het heetst van de dag, alleen, water halen.

Hoe denk je dat zij zich gevoeld heeft?

 • Eenzaam 
 • Gebroken
 • Schuldig
 • Vol schaamte

vriend, hoe voel jij je vandaag?

Jezus wil jou ontmoeten op de plek waar jij nu bent. Hij kent je geheimen. Wees niet bang. Hij wijst je niet af, stuurt je niet weg. Hij wil je nieuwe hoop geven, net zoals hij dat deed bij deze gebroken vrouw. 

Jezus droeg ook een ‘geheim’ in zich. Hij had nog niet eerder zelf aan iemand verteld dat Hij de Messias was. Totdat Hij haar ontmoette…

‘De vrouw zei tegen Hem: "Ik weet dat op een dag de Messias komt….”Jezus antwoordde: "IK BEN dat, Ik die nu met jou praat.”’ (Johannes 4:25-26, BB)

vriend, keur jezelf niet af.Jezus keurt jou goed.

‘Jezus Christus is in de wereld gekomen om de mensen te redden die ongehoorzaam zijn aan God.’ (1 Timoteüs 1:15, BB)

Zullen we samen bidden?‘Uw genade is groot. Wij verdienen het niet, maar op dit moment realiseren we ons opnieuw dat U 100% van ons houdt. Vergeef me, genees en bevrijd me! In Jezus' naam. Amen!’

Bezinningsvraag:

 • Mag God je helpen om jouw geheim vanuit een verborgen donkerte in je binnenste aan het licht te brengen? 
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!