Publicatiedatum 22 jun. 2023

Wat is Gods plan voor jouw leven, vriend?

Publicatiedatum 22 jun. 2023

Begrijp jij Gods plan voor je leven? Heeft God überhaupt een plan voor jou? Misschien twijfel je wel eens of God echt geïnteresseerd is in jou …

Laat deze gedachte dan los, vriend. Laat hem niet groeien, want het is een leugen. Meer dan wie dan ook, verlangt God naar jou en wil Hij voor je zorgen. Meer nog dan je familie en vrienden. 

vriend, Hij houdt van je!

Wees daarom hiervan verzekerd:

  • Je bent sterk, onwankelbaar en je kunt het! ‘Maar mensen die op de Heer vertrouwen, zullen nieuwe kracht krijgen. Ze zullen opstijgen als een arend. Ze zullen lopen, maar niet moe worden. Ze zullen verder gaan, maar niet uitgeput raken.’ (Jesaja 40:31, BB) 
  • Jij bent niet van deze wereld … ‘God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen. Wij zijn daar ín Jezus Christus.’ (Efeziërs 2:6, BB)
  • Je bent geen mislukking. Met Christus in jou bevind je je in een plaats van overwinning.

‘Jezus leeft in mij en is voor mij!’ 

vriend, God liefhebben is Zijn ultieme plan voor jouw leven. Zijn plan is dat je meer en meer gaat ontdekken wie Hij is en wie jij mag zijn in Hem. Dan zul je steeds meer gaan merken dat je dagelijkse activiteiten aangescherpt zullen gaan worden door God. 

God wil jou brengen in het centrum van jouw kracht,dankzij Zijn kracht.

Zullen we samen bidden?‘We zoeken vaak naar hoog verheven plannen voor ons leven, maar we beseffen dat alles begint bij het liefhebben van U boven alles. We zien uit naar wat U gaat doen in ons en door ons heen. In de naam van Jezus. Amen.’

Om te onthouden:

  • Het wordt steeds eenvoudiger om God lief te hebben, als je je verdiept in wie Hij is en wat Hij allemaal voor jou klaar heeft liggen.
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!