Publicatiedatum 6 jan. 2024

Ontdek Gods luister in jouw leven!

Publicatiedatum 6 jan. 2024

Ga er maar aanstaan. Je bent gewoon, heel gewoon. Je hebt er al een hele geschiedenis op zitten. Je moeder moest je afstaan toen je een jaar of twee was. Notabene aan een vooraanstaand persoon aan het hof. Dat overkwam Mozes. En toen ging God ook nog eens tot hem spreken: ‘Leid Mijn volk uit Egypte.’ 

Wat moet je doen als je een opdracht krijgt en je hebt de vaardigheden er niet voor? Je kunt het gewoonweg niet en je hebt het ook nog nooit eerder gedaan?

‘Mozes zei tegen de Heer: “Maar Heer, ik ben niet goed in spreken. Dat ben ik nooit geweest en dat ben ik nog steeds niet. Ik heb moeite met praten.”Maar de Heer zei tegen hem: “Wie heeft de mensen een mond gegeven? Wie zorgt ervoor dat iemand wel of niet kan praten? Of wel of niet kan horen, of zien? Ik, de Heer! Doe dus wat Ik zeg. Ik zal je mond helpen en je vertellen wat je moet zeggen.”’(Exodus 4:10-12, BB)

Zo, Mozes! Heb je hier nog iets tegenin te brengen? Zo zijn wij ook zo vaak. We willen van alles in ons leven, maar zetten geen stap, omdat we ervan overtuigd zijn dat we dat niet kunnen. We hebben het nog nooit eerder gedaan. 

Vergeet niet, vriend, dat als er verlangens in je hart liggen, je deze niet zomaar in het onderste laadje van de kast mag leggen. Jij bent het waard om tot je recht te komen. 

vriend, durf!

  • Durf met God nieuwe uitdagingen aan te gaan.
  • Durf je te ontwikkelen.
  • Durf te excelleren tot eer van God!

Mozes zei: ‘Ja maar…’Wanneer zeg jij al snel: ‘Ja maar…’

Als je luistert naar wat God tegen je zegt,zul je meer en meer de luister van Hem in je leven gaan ontdekken.

Zullen we samen bidden?‘Wij willen niet langer ‘ja, maar’ zeggen. We willen gehoorzaam zijn als U ons een opdracht geeft. Hier zijn wij, Heer. Wij geven ons leven aan U. Help ons om dit jaar niet gelijk ‘ja, maar’ te zeggen. In de naam van Jezus. Amen.’

Bezinningsvraag:

  • Tegen welke uitdaging in je leven zeg jij al jaren ‘Ja maar… dat kan ik vast niet?’
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!