Publicatiedatum 19 feb. 2024

Kun jij profeteren?

Publicatiedatum 19 feb. 2024

De Bijbel staat vol met bijzondere vrouwen. Vandaag zet ik graag één van hen in het zonnetje. 

Welke profeten ken je? 

Inderdaad: Jesaja, Jeremia, Micha, Elia … Profeten vertellen mensen woorden van God over zaken die er nu nog niet zijn, maar later wel.

Maar let op, nu komt het:De eerste profeet die in het Nieuwe Testament genoemd wordt, is een vrouw: Hanna. 

‘Ook was daar Hanna, een profetes, een dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen (…) en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende God onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden (...) en zij loofde mede God en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten.’ (Lukas 2:36, NBG)

Hanna sprak over de komst van Jezus toen ze Jozef en Maria ontmoette. Hoe kon ze dat weten?

  • Ze diende God dag en nacht door bidden en vasten.
  • Ze eerde haar Heer.
  • Ze durfde te spreken wat God haar liet zien.

Een vrouw, al vierentachtig jaar alleen, kwam elke dag in de tempel. Elke dag zocht ze contact met God. Wat een inspirerende vrouw! 

Wil jij zijn zoals zij, vriend?

Of klinkt ‘dag en nacht God dienen’ je wel heel veel? 

Als jij zegt dat je je leven aan Hem hebt gegeven, is dat dan ook dag en nacht? Of zijn er momenten waarop jij denkt: Nu is het even me-time. 

Ik doe wat ik wil, ook al weet ik dat het niet Gods wil is.

Dat mag. Jij mag kiezen in het leven wat je doet, je hebt een eigen wil, maar realiseer je dat jouw overgave aan de God van Hemel en Aarde ook ontzag en toewijding van je vraagt.

vriend, soms moet je wachten op een antwoord. Geduld hebben. Ik herken dat. Dan leg ik mijn vragen bij Hem neer en lijkt het ineens heel stil te worden… en dat heel lang.

Zullen we samen bidden?‘Hanna wist haar leven een krachtige, prachtige invulling te geven als weduwe. Ze diende U. En door haar heen ging U grote openbaringen spreken. Zo willen ook wij leren om geduld te hebben en U te dienen. Ook al hebben we nog niet ontvangen, wat we zo graag wensen. In de naam van Jezus. Amen.’

Bezinningsvraag:

  • Op welke manier zou jij God meer kunnen dienen? Kun je één specifieke actie noemen?
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!