Publicatiedatum 18 sep. 2023

Kun jij de toekomst voorspellen?

Publicatiedatum 18 sep. 2023

Niemand kan de toekomst voorspellen, tenzij God je in de toekomst laat kijken. Dat was het geval bij Zacharia. 520 jaar voor Christus kondigde hij de komst van de Messias aan. Deze dagen duiken we in het bijzondere Bijbelboek Zacharia.

Zacharia schreef al over de komst van Jezus! En ook nog eens heel nauwkeurig. 

  • Jezus nederige intocht‘Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.’ (Zacharia 9:9, HSV) 
  • Zijn verraad Zacharia vertelt nauwkeurig over het geld dat Judas kreeg voor zijn verraad van Jezus.‘Toen heb Ik de 30 zilverstukken meegenomen naar de tempel en ze daar voor de voeten van de pottenbakker neergegooid.’ (Zacharia 11:13, BB) 
  • Zijn lijden‘Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.’ (Zacharia 12:10, HSV) 

De Bijbel is niet zomaar een boek. Het is een magnifiek boek! De lijnen door de tijd heen sluiten naadloos op elkaar aan. God maakt Zijn beloften waar. 

vriend, als God zo de tijden in het verleden, heden en toekomst kan overzien, zou Hij dan niet in staat zijn om jou op dit moment te zien? Weet dat Hij met je meewandelt, vriend. Hij wil jouw Verlosser zijn. Als je de draad in je onderneming even kwijt bent, God weet aan welk touwtje je het beste kunt trekken om de kluwen weer uit elkaar te krijgen. Hij is jouw Vader. 

Zullen we samen bidden?‘Het is bijna niet te bevatten hoe U zoveel lijnen in de Bijbel van heden, verleden en toekomst bij elkaar brengt. U bent zo machtig. Wij prijzen Uw naam. Amen.’

Bezinningsvraag:

  • Voor welke kluwen in jouw leven heb je Gods aanwijzing nodig, zodat deze uit de knoop kan komen?
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!