Publicatiedatum 14 okt. 2023

Krijg jij waar je recht op hebt, vriend?

Publicatiedatum 14 okt. 2023

Gedoe rond erfenissen is zo oud als de weg naar Rome – of zelfs nog ouder.

Zelafead is tijdens de tocht naar het beloofde land overleden. Hij heeft geen zonen, uitsluitend dochters. Maar… zijn dochters erven niets, omdat ze vrouw waren. Punt.

Deze vrouwen nemen hier geen genoegen mee. Ze gaan naar de grote leider Mozes om de situatie uit te leggen. 

God zelf stelt hen in het gelijk!

‘De dochters van Zelafead hebben gelijk. Je moet hun een eigen stuk grond geven, net als de broers van hun vader. Ze moeten het stuk grond krijgen dat voor hun vader zou zijn geweest.’ (Numeri 27:7, BB)

Opnieuw laat God in de Bijbel zien, dat ook vrouwen waardevol zijn en gelijk zijn aan mannen in de ogen van Hem. Zo waardevol zelfs dat ze recht hebben op een even groot deel van de erfenis als mannen.

Wat is een erfgenaam in het Nieuwe Testament?

  • een nabestaande, die de erfenis krijgt.
  • een bezitter van het erfgoed. 

Wij kunnen geen nabestaanden zijn van God, omdat God niet overlijdt. We kunnen wel bezitters zijn van het eigendom van God, erfgenaam van God. 

Wow! Wat bijzonder! 

Alleen directe familieleden hebben normaal gesproken recht op een erfenis.

De Here Jezus is de Zoon van God. Hij zou dus als eerste recht hebben op de erfenis van God de Vader. Maar dankzij Gods Genade krijgen wij als Zijn kinderen ook van Zijn erfenis.  

‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus.’ (Romeinen 8:16-17, HSV)

Maar wat erf je dan?We krijgen als eerste de Heilige Geest, als een voorproefje op de erfenis:

‘In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte’ (Efeziërs 1:13, HSV)

De gelijkenis van de verloren zoon laat zo mooi zien wat die erfenis nog meer betekent.

‘Maar de vader zei tegen hem: “Jongen, jij bent altijd bij mij. En alles wat van mij is, is van jou!”’ (Lukas 15:31, BB)

Alles wat van God is, is ook van jou!

Wat betekent dat voor jouw leven op dit moment, vriend?

Kom je ergens tekort in? Geloof dat je Zijn erfgenaam bent en wees als de dochters van Zelafead. 

Blijf niet op de bank zitten, maar sta op. Sta op de beloften van Zijn woord:

‘Wat van U is, is ook van mij. Ik kom niet tekort. U zult gaan voorzien. Ik prijs Uw naam. Amen.’

We mogen dicht bij Hem leven. Geestelijke zegeningen en voordelen die voortkomen uit het geloof in Jezus Christus mag je ontvangen. 

Wees als de dochters van Zelafead. We mogen dicht bij Hem leven. Een intieme relatie met Hem, dat begint nu al en gaat in eeuwigheid door. Geestelijke zegeningen en voordelen die voortkomen uit het geloof in Jezus Christus mag je ontvangen. 

Wees als de dochters van Zelafead. Laat jouw erfenis niet in de kast liggen. Ik wens je veel zegen toe. Onthoud dat je een wonder bent, zo bijzonder geliefd door jouw Hemelse Vader.

Bezinningsvraag:

  • Wat betekent het voor jouw leven dat je Zijn erfgenaam bent, vriend?
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!