Publicatiedatum 17 feb. 2023

Ik kan echt niet met onrecht omgaan!

Publicatiedatum 17 feb. 2023

Als je wordt beschuldigd van verraad, fraude, een leugen en het is NIET waar, wil je jezelf verdedigen. Je wilt uitleggen waarom je doet wat je doet. Je wilt dat de ander je begrijpt. Maar de realiteit laat zien dat je niet altijd begrepen zult worden.

Zo onrechtvaardig!

Boosheid laten sudderen in een pannetje lijkt in het begin heerlijk. Het is zo terecht dat je woest bent. Maar te lang het vuur zijn werk laten doen, zal het vlees zwart blakeren en het is daardoor niet meer te pruimen. 

Wat kun je doen?

Telkens als ik boos ben, breng ik mijn boosheid bij God. Ik vertel Hem hoe ik me voel en leg het aan Zijn voeten. Als ik mijn ogen dan gesloten heb en voor me zie, hoe Hij heeft geleden om alle boosheid en onrecht uiteindelijk de baas te worden, dan wil ik niets liever dan diezelfde route van vergeving en mildheid gaan die Jezus ging.

Ik heb ontdekt dat mijn hart zoveel lichter, ruimer en opgewekter wordt als ik loslaat en het onrecht aan Hem overlaat. Hoe lastig dit ook is.

Ik zou ook niet elke dag jou kunnen schrijven als ik voortdurend bezig zou zijn om het onrecht dat mij wordt aangedaan, zelf te ‘bevechten’.

vriend, ik daag je uit om telkens als je denkt:‘Dit is niet eerlijk!’, die gedachte gelijk op te pakken en te brengen bij Jezus.

‘Want de Heer is onze Rechter, onze Wetgever, onze Koning. Hij zal ons redden.’ Jesaja 33:22 BB  

Ga jezelf niet voortdurend redden in een onrechtvaardige situatie. Mag God jouw Rechter zijn?

‘Want er is maar één Wetgever en Rechter. Dat is Hij die de macht heeft om te redden of te veroordelen. Wat verbeelden jullie je wel, dat jullie denken over andere mensen te mogen oordelen?’ Jakobus 4:12 BB  

vriend, Ik daag je uit:Vertel God wat je dwars zit en laat het bij Hem.

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!