Publicatiedatum 21 mei 2022

Iemand loslaten waar je zielsveel van houdt

Publicatiedatum 21 mei 2022

Hoe laat je je kind los?

“Niet!” Zeg je misschien.

Vrienden van ons kregen vier kinderen. Drie jongens en een meisje. Een van de boys kreeg moeite met de trap op lopen toen hij zo’n jaar of 7 was. De alarmbellen gingen nog niet af, totdat bleek dat de moeite met de trap op en af komen, steeds meer toenam. Dick bleekDuchenne spierdystrofie te hebben. Een dodelijke spierziekte.

Iemand loslaten waar je zielsveel van houdt, is zó moeilijk.

Zijn vader droeg Dick jaren lang. Trap op, trap af, auto in, auto uit, rolstoel in, rolstoel uit… Maar op een zaterdag, tilde hij hem voor het laatst. Dick is naar zijn hemelse thuis.Dick van Dormael is mijn held, hij is 45 jaar oud geworden.

Hoe kun je dit ooit aan als vader en moeder?Hoe kun je ooit loslaten?

Maria, de moeder van Jezus, wist voor de geboorte van Jezus al dat Hem een lijdensweg te wachten stond. Ze wist dat ze Hem zou moeten gaan loslaten. Wat zal ze Hem hebben gekoesterd toen Hij nog klein was en de grote, boze wereld nog ver weg was. Ze zal Hem gedragen hebben aan haar hart. Trap op, trap af…

33 jaar later moest ze Jezus, haar zoon los laten. Zijn hemels thuis wachtte op Hem.

Sinds de diagnose van Dick wisten vader en moeder van Dormael dat ze hun kind vroegtijdig moesten loslaten. Zijn hemelse huis was klaargemaakt door Jezus.

Dick heeft zijn roeping volbracht. Vanuit zijn rolstoel, met extra zuurstof inademend tussen elke zin door die hij uitsprak, liet Dick zien dat ondanks zijn omstandigheden, hij Gods liefde kon delen met zovelen.

Jezus heeft ook Zijn roeping volbracht. Hij heeft laten zien dat ondanks omstandigheden, ondanks wonderen die Hij liet zien, de zweepslagen die erop volgden, genade ons deel mag zijn. 

Elke zweepslag die voor ons bestemd was, nam Hij van ons over aan het kruis, zodat wij vrije toegang mogen hebben tot ons Hemels thuis.

vriend, als jij iemand van wie je intens veel houdt, moet gaan loslaten, wens ik je toe dat de hemel voor je open gaat. Dat je je gedragen mag voelen. Dat troost, kracht en liefde je deel mogen zijn!. 

Ik wens je vanuit mijn hele hart toe, dat je mag voelen hoe Jezus jou draagt aan zijn hart. Trap op, trap af. Berg op, berg af.

Zullen we samen bidden?“Hemelse Vader, wij zijn intens dankbaar dat u door helden zoals Dick ons leert om ons vast te klampen aan U, ondanks onze omstandigheden. U bent onbeschrijfelijk liefdevol. Dank U wel, Amen.”

vriend, je bent een held als je ondanks je omstandigheden, je gedragen mag weten door God.

  • Dick van Dormael heeft een boek over zijn leven geschreven;“Ik loop al op gouden straten.” ‘Het gaat over hoop, geloof, verlies, genezing, verlangen, meedoen, gezondheid, teleurstelling, vriendschap en liefde, kortom het hele leven’.Een prachtig boek dat je hart zal raken. Een aanrader. Dick van Dormael is zondag 10 oktober j.l. naar zijn hemels Thuis gegaan. Ik ben dankbaar voor wie hij voor mij was en voor zovelen.
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!