Publicatiedatum 19 dec. 2023

Hoeveel mensen passen er in jouw straat, vriend?

Publicatiedatum 19 dec. 2023

Hoeveel mensen passen er in jouw straat?‘Huh? In mijn straat? Hoezo?’

Elke ochtend stopt om 5.45 uur een auto bij onze buren. De krant wordt bezorgd. Soms word ik er wakker van… Maar stel je voor dat er bij mij door de straat 1 miljoen mensen zouden lopen… Ik zou geen oog meer dicht doen. En jij?

Dat moet volgens Bijbelse historici het tafereel zijn geweest in Bethlehem. Keizer Augustus wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. Daarom moesten ook Jozef en Maria zich melden in de plaats van herkomst. Voor Jozef, afstammeling van David, was dat Bethlehem. 

Bethlehem ligt ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Jeruzalem en 765 meter boven zeeniveau, 30 meter hoger dan Jeruzalem.

In het Bijbelboek Micha werd Jezus’ geboorte in Bethlehem al voorspeld:‘De Heer zegt: En jij, Betlehem, bent wel één van de kleinste dorpen in Juda, maar in jou zal mijn Koning geboren worden.’ (Micha 5:1, BB)

1 miljoen mensen… stel je voor… Hoe vaak denk je dat er bij mij zou worden aangebeld met de vraag of ze even van het toilet gebruik mochten maken? Of dat er nog een kamer vrij zou zijn in onze Bed & Breakfast? 

Terwijl die duizenden mensen de berg van Bethlehem opliepen, was Jezus al in hun midden. Al voor Zijn geboorte was Hij onder de mensen. 

Terwijl keizer Augustus precies wilde weten hoe groot zijn macht was, was Koning Jezus op weg om aan te tonen dat Hij alle macht heeft. 

Als jij en ik ons verloren voelen tussen al die miljarden mensen op deze wereld, mogen we weten dat Hij ons ziet.

Jezus merkt jou op, vriend!

Hij is juist in de massa gekomen om te laten zien dat Hij oog heeft voor jou als individu.

‘De Heer zoekt op de hele aarde naar mensen die Hem met hart en ziel dienen. Hen zal Hij krachtig helpen.’ (2 Kronieken 16:9, BB)

vriend, Jezus ziet jou ook vandaag. Hij wil je krachtig helpen!Hij is groter dan elke koning en tegelijkertijd is Hij dichter bij jou dan wie dan ook.

Zullen we samen bidden?‘Wat een wonder dat U bent gekomen om ons te laten weten dat U ons ziet en van ons houdt. Dank U wel daarvoor. Amen.’

Bezinningsvraag:

  • Hoe voel jij je in een massa mensen? Geloof je dat God jou, precies jou, krachtig wil helpen?
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!