Publicatiedatum 23 sep. 2023

Hoeveel houdt God van jou, vriend?

Publicatiedatum 23 sep. 2023

Fleur huilt. Ze is wakker. Mijn zoon, Wietse, loopt naar boven. Hij is zo’n lieve vader voor haar. Ik ben trots op hem.

God zorgt ook zo goed voor jou, vriend! Zelfs nog beter! Want Hij is de volmaakte Vader.

Als mijn zoon met Fleur op de arm de keuken inloopt, krijgt hij een grote glimlach van haar.

Ik wens met heel mijn hart dat jij ook regelmatig met een grote glimlach naar jouw Hemelse Vader zult kijken tijdens de dagelijkse dingen die je doet. Dat je Hem schenkt wat Hij jou overvloedig geeft: liefde.

vriend, hou van jouw Hemelse Vader. Hoe je je ook voelt. 

Wat betekent ‘houden van God’? 

  • Van God houden met je hele hart betekent dat je oprecht van Hem houdt, zoals Wietse ook van Fleur houdt. Ook al begrijpen we God niet altijd, we kunnen van Hem houden met een hart dat zegt: ‘Ja, ik zal U volgen en vertrouwen.’ Zelfs als we het moeilijk hebben, kunnen we van Hem houden door te zeggen: ‘Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij.’ (Hooglied 6:3, BB) 
  • Van God houden met je hele ziel betekent van Hem houden door naar Zijn aanwezigheid te verlangen en aan Hem gehecht te zijn. God is de Enige die ons alles kan geven wat we nodig hebben:‘Zoals een hert hevig verlangt naar water, zo verlang ik hevig naar U, God.’ (Psalm 42:4, BB)
  • Van God houden met je hele verstand betekent dat je al je aandacht op Hem richt.‘Als ik 's nachts wakker lig en aan U denk, prijs ik U.’ (Psalm 63:7, BB)
  • Van God houden met al je kracht betekent met volharding van Hem houden. Wanneer we moe worden van het dagelijks leven en het liefhebben, herinnert God ons eraan dat Hij met een eeuwigdurende liefde van ons houdt. 

vriend, God zal in alles voor je zorgen. Wat Hij van jou vraagt, is van Hem te houden met alles wat je hebt.

Zullen we samen bidden?‘Wij willen van U houden met alles wat in ons is. U bent onze Hemelse Vader en draagt ons in het leven. Dank U wel daarvoor. Amen.’

Tot slot:

  •  Wat kun jij vandaag concreet doen om jouw liefde voor God kenbaar te maken?
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!