Publicatiedatum 7 aug. 2022

Het is jouw schuld!

Publicatiedatum 7 aug. 2022

Wanneer werd jij voor het laatst als zondebok aangewezen?

‘Jij hebt het gedaan!’‘Het is jouw schuld!’‘Jij bent de zondebok.’

Het ‘zondebokmechanisme’ is een bekend fenomeen in de psychologie. In groepen of sociale verbanden wordt vaak één persoon aangewezen als een soort zondebok. Problemen en frustraties worden op deze persoon geprojecteerd. 

In het Oude Testament lezen we hoe de hogepriester tijdens de Grote Verzoendag, Yom Kippur, ook een zondebok uitkoos. Hij legde zijn handen op de bok en beleed de zonden van zichzelf en van het hele volk. Vervolgens werd de bok de woestijn ingestuurd.

‘Maar de bok voor Azazel moet levend bij Mij gebracht worden. Later zal hij de woestijn in gestuurd worden en voor Azazel zijn. Zo zal dat dier zorgen voor vergeving voor het volk. [ Hij neemt alles wat het volk verkeerd gedaan heeft, mee de woestijn in ].’ Leviticus 16:10 BB

Deze bok voor Azazel betekent ‘weggaande bok’ Maar ik kan je zeggen.. ik zou bokken sowieso wegsturen. Ze stinken enorm! Misschien lijken wij als mensen wel meer op bokken dan we denken. De fouten die we maken stinken ook. 

Jezus werd vrijwillig onze zondebok. Voor eens en altijd droeg Hij onze zonden weg. De absolute allergrootste Verzoendag werd een feit. Gods genade kocht je vrij van elke vorm van schuld en schaamte. 

Als iemand jou aanwijst als zondebok en je wordt in een hoekje geduwd… Als je niet wordt gezien, niet erkend, weet dan vriend, dat God je niet over het hoofd ziet. Hij beschuldigt jou niet.  

Jezus heeft immers al jouw fouten die zo ongekend kunnen stinken, voor je gedragen aan het kruis. Draag ze zelf niet langer, maar erken dat je vrijgekocht bent. Besef je echt wie je mag zijn in Hem? 

‘Omdat Ik je kostbaar vond, heb Ik jou uitgekozen. Ik houd heel veel van je.’ Jesaja 43:4 BB 

Zullen we samen bidden?"Dank U wel dat U vrijwillig de zondebok werd voor mij. Voor eens en altijd mag ik weten dat U mijn fouten droeg en daarvoor in de plaats Uw vrijheid aan mij schonk. Wat een genade! Amen."

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!