Publicatiedatum 12 jun. 2024

Het alarm gaat! ⏰

Publicatiedatum 12 jun. 2024

Om precies 12 uur op de eerste maandag van de maand gaan de sirenes af. Ik hoor het, maar besteed er geen aandacht aan. Ik ben het gewend.

Gevaar?Nee, natuurlijk is er geen gevaar. 

Dit is maar een oefening. Gewoon even checken of die sirenes nog een beetje hun best kunnen doen. That’s it.

Maar wat doe je als het in je leven gevaarlijk wordt? 

Als er onverwacht slecht nieuws op je bord komt of als jij achter de voordeur in elkaar wordt geslagen of als angst voor wat mensen zullen zeggen, de overhand neemt?

David was heel vaak bang in zijn leven.

Ik vind dat vreemd. Hij was megarijk, had bedienden, huizen, paleizen… was ooit schaapherder geweest en de nachten in het open veld als ‘oppasser’ voor zijn dieren doorgebracht. Wat zou zijn angst kunnen zijn?

vriend, God wil je niet laten worstelen met je angst. Hij wil je helpen. In Psalm 27 lees je hoe Hij dat doet. Daar lezen we:

God plaatst je hoog op een rots, waar roofdieren je niet te pakken kunnen nemen. 

Zie jij jezelf al zo hoog in het zonnetje zitten? Daar hoog op een rots, is je fundament stevig.. Wel of geen wind; wel of geen storm.

vriend, ik bid je toe dat jij je ook zo veilig zult voelen bij God. Dat als jij aan Hem denkt, diepe rust in je binnenste komt en ruimte in je hart inneemt. Zeker als je in een onveilige thuissituatie op dit moment leeft en je niet weet waar je je moet ‘verstoppen’ of hoe je uit deze diep ellendige situatie moet komen.

Verlang je daarnaar, vriend?

Ik wel.

Je veilig voelen, betekent zoveel!

  • Je vertrouwt
  • bent niet nerveus
  • ziet nergens tegenop…  heerlijk…want je bent veilig!

Maar waar is die veilige plek?

In Gods eigen huis. Daar verbergt Hij jou.

‘Als er gevaar dreigt, verbergt Hij mij in zijn huis.Bij Hem ben ik zo veilig als op een hoge rots.Daar sta ik hoog boven de vijanden die me omringen.Daarom wil ik juichend offers brengen in zijn tenten liederen zingen voor de Heer.Hoor, Heer, ik roep luid tot U.Heb medelijden met mij en antwoord mij!U zegt Zelf in mijn hart:"Verlang naar Mij."Ik verlang dan ook naar U, Heer.’ (Psalmen 27:5-8, BB)

Zullen we samen bidden?‘Wij verlangen naar U. Want U verbergt ons voor elk gevaar, elke angst, elke wanhoop. Het is niet te bevatten wat een rust dat geeft. Open onze ogen hiervoor, Heer. We hebben U zo nodig. Amen.’

Ik heb een vraag:

  • Waar heb jij een veilige plek voor nodig op dit moment?
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!