Publicatiedatum 4 aug. 2023

Haal jij de koffie?

Publicatiedatum 4 aug. 2023

‘Als er koffie gehaald moet worden op de zaak, ben ik altijd de sjaak. Blijkbaar komt niemand anders op het idee om dit te doen.’

Ik kan je zeggen: ‘Gefeliciteerd!’ 

Jij hebt een prachtige mogelijkheid om jouw ‘dien-vermogen’ te trainen. Denk bij elk rondje koffie dan eens aan Jezus. Als Zoon van de Allerhoogste koos Hij ervoor om die prachtige hemel te verlaten en zijn voetstappen te gaan zetten in het zand van de aarde, als mens. Daarbij zei Hij ook nog eens:

‘Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om Zich te láten dienen, maar om Zélf te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven. Zijn leven zal het losgeld zijn waarmee Hij heel veel mensen vrij koopt.’ (Markus 10:45, BB)

Jezus wordt Mensenzoon genoemd. Als we kijken naar de hiërarchische verhouding noemt Hij Zichzelf niet Mensenvader, maar Mensenzoon

Jezus diende als de Beste:

  • Zijn Vader;
  • Mensen van Zijn eigen volk en andere volken;
  • Mensen die van hem hielden en Hem haten;
  • Mensen die Hem bejubelden en die Hem verachtten;
  • Mensen die Hem als Messias zagen en die Hem juist daarom wilden vermoorden.

Waarom gaat een Koning Zijn volk dienen?

Omdat Hij jou en mij wil laten zien, wat een zegen het is om er voor elkaar te zijn. 

‘Daardoor kunnen jullie onthouden dat de Heer Jezus Zelf heeft gezegd dat het fijner is om te geven dan om te krijgen.' (Handelingen 20:35, BB)

‘Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn.’ (Filippenzen 4:8-9, BB) 

Die vrede van Jezus in jouw dagelijks leven bid en wens ik je met heel mijn hart toe. Ga geven en ontdek dat je meer zult ontvangen. 

Leef zoals Jezusje voorleeft.

Zullen we samen bidden?‘ U bent ons grote voorbeeld! Wij willen leven zoals U. Dienend en krachtig, opstaan in het leven. Help ons om hier wijsheid in te vinden. Dank U wel. Amen.’

En dan nog dit .... 

  • Voor wie kun jij vandaag ‘koffie halen’ ? Of anders gezegd: Op welke manier kun jij vandaag jouw ‘dien-vermogen’ opkrikken? Ga het zeker doen. 
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!