Publicatiedatum 10 jun. 2023

God kan mij niet gebruiken

Publicatiedatum 10 jun. 2023

U heeft een boete!

‘U heeft te hard gereden, waarom?’ zegt de rechter. Een oude man van 93 jaar in Amerika vertelt: 

‘Ik reed mijn zoon van 67 naar de dokter. Hij heeft kanker.’ De rechter keek hem aan: ‘Hoe vaak moet je met hem naar de dokter?’ vroeg hij. ‘Een keer in de twee weken. Hij heeft verder niemand die hem kan brengen.’ 

De rechter zag de ogen van de oude man. Hij zag hoe fragiel hij was en proefde zijn liefde voor zijn zoon. ‘Uw levensinstelling is een voorbeeld voor ons allemaal,’ zei de rechter; 'je nog zo inzetten voor een ander op zo’n hoge leeftijd.’‘Ik verklaar u niet langer schuldig’ was het vonnis. Hij ontving genade.

vriend, ook jij hebt een missie hier op aarde! 

Er is geen enkel excuus om te denken dat jij geen missie hebt:

  • Als je geen auto kunt rijden voor iemand, kun je wel iemand bemoedigen.
  • Als je niemand kunt bemoedigen, kun je wel luisteren.
  • Als je alleen bent, kun je voorbede doen voor je buren.

Er is geen excuus.Volg je hart. Volg Jezus. GEEF wat je kunt geven.

Denk nooit: ‘Ik ben te oud.’ Maar denk ook zeker niet ‘Ik ben te jong.’

Paulus sprak zo ook tegen de jonge Timotheüs, die samen met hem het goede nieuws verkondigde.

‘Niemand mag op je neerkijken, omdat je nog jong bent. Zorg ervoor dat je in alles een voorbeeld bent voor de gelovigen: door je woorden, je manier van leven, je liefde, je geloof en je zuiverheid.’ (1 Timoteüs 4:12, BB)  

vriend, stop resoluut met telkens excuses in je hoofd te herhalen dat je te jong, te onervaren, te onhandig, te oud of te zwak bent om door God gebruikt te worden in Zijn koninkrijk.

Zullen we samen bidden?‘Ik geef mijzelf op dit moment opnieuw over aan Uw roeping voor mij. Al mijn excuses om niet te geloven in Uw missie voor mij, leg ik voor U neer. Amen.’

  • vriend, neem vandaag de tijd om te reflecteren op jezelf: Geloof ik echt dat God ook door mij heen wil werken? Op welke manier?
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!