Publicatiedatum 6 aug. 2020

Gel en gebed, gaat dat samen?

Publicatiedatum 6 aug. 2020
Vijf over acht ’s ochtends moest ik écht met mijn kinderen bij de entree staan van onze wijk. Anders moesten alle buurvrouwen en kids op ons wachten. De kids fietsten namelijk met alle buurkinderen naar school, omdat we in het buitengebied wonen.   Maar drie jongens aangekleed en wel, met boterham, drinken, gymspullen en topografieboekje op tijd de deur uit te krijgen, viel niet mee. En zonder gel, was de ramp helemaal compleet, dan wilden ze sowieso niet naar school.    Terwijl ik de gel door hun haren streek, sprak ik een zegen over hun leven uit en bad ik voor ze. Steevast elke morgen eindigde dit gebed met de zin; “En het volk zegt: ‘Amen’.” Bij ‘amen’ hield ik mijn mond en hoorde je een van mijn boys ‘amen’ zeggen. Hoort dit zo? Welnee, maar ik heb gewoon gedaan wat voor mij haalbaar was op de vroege, hectische morgen.    Hoe lang bid jij, vriend?   Huh, hoezo? Bepaalt de tijd die je in een gebed stopt dan het effect van het gebed?    In de bijbel vind je nergens exacte tijdsaanduidingen voor de lengte van een gebed. Wel moedigt God ons aan om te bidden. Het liefst zoveel mogelijk. In 1 Tessalonicenzen 5:17 staat zelfs: “Bid zonder ophouden.”   Wanneer bid je dan zonder ophouden? Hoe dan?
  • Zoek naar dagelijks terugkerende momenten waarop je kunt bidden.
  • Vertrouw erop dat je altijd kunt spreken met God. Hij luistert.
  • Zelfs één woord ‘Help’ is al een gebed.
vriend, verwacht grote dingen van God, tijdens kleine momenten van gebed.    Zijn antwoord is niet afhankelijk van de tijdsduur van ons gebed of de plek waar we zijn. We kunnen geen punten scoren door lange, vrome gebeden.    “Daarom kunnen we nu naar God toe komen met een eerlijk hart en vol vertrouwen [ dat Hij ons zal ontvangen ]. Want ons hart is schoongewassen [ door het bloed van Jezus ]. Daardoor hebben we nu een goed geweten.” (Hebreeën 10:22, BB)   Zullen we samen bidden? “Dank U wel, dat U altijd luistert. Als ik iets tegen U zeg, hoort U mij echt. Daar wil ik even een moment bij stil staan. Help mij Heer om te beseffen wat een kracht er ligt in een gebed, ook al is deze kort. Ik wil vandaag zoveel mogelijk met U spreken en naar U luisteren. Dit wordt een mooie dag, dank U wel!”
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!