Publicatiedatum 29 aug. 2020

Geef je over!

Publicatiedatum 29 aug. 2020
Ken je het gevoel van vroeger dat je aan het vechten was met iemand die sterker was dan jij? Ik wel. Mijn broer was altijd sterker. Vier jaar ouder, groter, sterker, slimmer, sneller…    In die tijd heb ik geleerd om de kern van het christelijk geloof zo snel mogelijk uit te spreken: “GENADE!”   Ik verdiende het niet om met rust gelaten te worden, vanuit het oogpunt van mijn broer. Maar het woord ‘Genade’ had kracht. Als ik dat riep, liet hij los. Altijd.    Ik gaf mij volledig over. Ik erkende mijn meerdere… mijn broer. Hij liet mij los. Ik was vrij.   We zitten hier op aarde in de greep van ellende, verdriet, boosheid, ongenoegen, minderwaardigheid, bitterheid, wantrouwen, haat... We veroorzaken strijd, en een gevecht is het gevolg. Het lijkt in onze ogen logisch dat de haat en ellende zullen winnen in ons leven. We verdienen het immers, omdat we het zelf hebben uitgelokt.   Toch leert de Bijbel ons iets bijzonders: “Daarom mogen we altijd vol vertrouwen naar Gods troon komen. God verlangt ernaar om ons te vergeven. Daarom zullen we van Hem vergeving krijgen wanneer we verkeerd hebben gedaan. Want Hij zal altijd goed en vriendelijk voor ons zijn. Hij zal ons op het juiste moment te hulp komen.” (Hebreeën 4:16, BB)   Geef je leven aan Jezus. Erken Hem als jouw Heer in alles wat je denkt, doet, voelt, ziet en ervaart. Hij maakt je los van jouw vijanden, van schuld, schaamte en pijn.   “Het is uit met de macht van de zonde over uw leven. U valt niet meer onder de wet die gehoorzaamheid eist, maar onder de genade van God.” (Romeinen 6:14, BB)   Zullen we samen bidden? “Dank U, Jezus. Ik geef mij over aan Uw genade. U heeft mij verlost. Ik wil niet op de grond blijven liggen alsof de vijand nog de baas over mij is. Ik wil opstaan. Uw genade heeft mij verlost. Wat een wonder. Amen.”
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!