Publicatiedatum 14 mrt. 2021

Er is hoop! ✨

Publicatiedatum 14 mrt. 2021

Als God liefde is, waarom is er dan zoveel lijden in de wereld? Over deze vraag wil ik de komende dagen, in aanloop naar het lijden van Jezus Zelf, nadenken.

Jaren geleden dronk ik een ‘bakkie’ met een ‘olieman’. Hij leidde een enorme onderneming die in Afrika alle voorbereidingen trof om te mogen gaan boren naar olie. 

Het intrigeerde mij enorm. Er ging een wereld voor mij open. Voor dit zwarte goud moet je laag voor laag dieper gaan, en het kost veel tijd en energie. Maar als je het vindt, zet dan de taart maar op tafel!

God wil dat wij ook de diepte in durven gaan. Laag voor laag en… goud vinden. Diep boren betekent door harde aardlagen gaan. 

Waarom is er lijden? Een antwoord hierop geven, is niet zomaar je fiets tegen het hek parkeren en zeggen: “Zullen we hier maar even boren naar olie?” 

Ik durf het bijna niet aan om deze zoektocht met je aan te gaan, omdat ik weet dat ik onvolledig zal zijn. Omdat ik zelf stamel als ik antwoorden zoek. De diepte in gaan, gaat gelijk op met inzet, voorbereiden, uitzoeken, overleggen, weerleggen en vragen stellen.  

“Als je geen goede reden kunt zien of bedenken waarom God iets laat gebeuren, dan betekent dat nog niet dat er geen goede reden kan zijn.” (Tim Keller, schrijver en predikant uit New York) 

Het christelijk geloof is uniek. Pijn wordt niet ontkend of weggestopt. Pijn is de stevige basis voor hoop en herstel. Jezus Zelf roept aan het kruis: “Mijn God, mijn God waarom heeft U mij verlaten?” (Matteüs 27:46, BB) 

Maarten Luther zegt hierover: “In Christus heeft de zondaar die door God verlaten is een Verlosser Die de volle zwaarte van de menselijke vervreemding van God op Zich genomen heeft – en er weer uitgekomen is.”

Aan het kruis heeft Jezus het kwaad verpletterend verslagen! Zo kon Hij alles wat het kwaad aanricht, herstellen en jou als Zijn kind redden. Wat een hoop!

Jezus’ leven laat veel lijden zien. Daarmee ging Hij op dezelfde traptrede staan als jij, vriend. Samen met Hem deze weg wandelen, is een manier waarop wij worden zoals Hij. Ons lijden, hoe pijnlijk ook, draagt hoop in zich. Dankzij Jezus.

In jouw lijden kun je God verheerlijken, middenin jouw pijn. Net zoals Jezus jou voordeed. Zullen we samen een kort, maar krachtig gebed bidden? “Heer, help! Amen.”

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!