Publicatiedatum 30 apr. 2021

Een ik-heb-nu-iemand-nodig-huil

Publicatiedatum 30 apr. 2021

Pasen is voorbij en we leven toe naar Pinksteren. Ieder jaar staat Stichting Opwekking daar uitgebreid bij stil door een grote Pinksterconferentie te organiseren. Dit jaar willen we vanuit Ik Wonder Jou samen met hen toewerken naar Pinksteren. Iedere vrijdag geef ik de ruimte aan een van de mensen die op de conferentie spreken om een tekst met jou te delen. Ook zullen zij af en toe bij mij in de livestream zitten! Vandaag is het woord aan Jirska Alberts!

"De Heer zei: "Ik heb heel goed gezien hoe vreselijk mijn volk lijdt in Egypte. Ik heb gehoord hoe ze het tot Mij uitschreeuwen over hun slavernij. Ik ken hun pijn en verdriet. Daarom ben Ik gekomen om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden.”" (Exodus 3:7-8a, BB)  

Misschien herken je het: van beneden klinkt gehuil. Het is je kind. Je schat in wat je hoort: een het-valt-wel-mee-huil of een ik-heb-nu-iemand-nodig-huil. In het laatste geval weet je niet hoe snel je naar beneden moet rennen om te helpen.

Zo werkt het ook bij God. Als de Israëlieten slaven zijn in Egypte, dan schreeuwen ze het uit naar God. In dat woord uitschreeuwen (sa’aq - Hebreeuws) ligt in de grondtekst een vraag besloten: hoort iemand mij wel? Of: ziet iemand wat mij wordt aangedaan? Het is een hulpvraag vanuit het diepst van je ziel. Of je het nu uitschreeuwt op de toppen van je longen of uitschreeuwt in een fluistering diep in je hart, jouw zielenkreet wordt door God gehoord. En het meest fantastische: Hij hoort je niet alleen, maar Hij doet ook wat. In de Joodse taal is horen en doen een hele logische combinatie. Als God zegt dat Hij je hoort, dan komt Hij ook in actie. God hoorde Israëls schreeuw, Hij daalde af en bevrijdde hen uit Egypte.

Heb jij een sa’aq (schreeuw) naar God? Weet, Hij hoort en ziet jou. Jouw Vader is niet een Vader die in de Hemel blijft zitten als jij in nood bent. Hij wil je bevrijden van je last. Waarom mag je daar zeker van zijn? Omdat Jezus ruim 2000 jaar geleden de daad bij het woord voegde. Jezus kwam naar de aarde om je te redden. Ben je in nood, schreeuw gerust en verwacht zijn redding.

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!