Publicatiedatum 1 apr. 2021

Een donkere dag…

Publicatiedatum 1 apr. 2021

We wandelen al bijna 40 dagen samen met Jezus door het leven. Deze wandeling is er één geweest waarin LIEFDE centraal stond. Onderweg ontvingen we veel HOOP en werd ons leven lichter. Vandaag is het een donkere dag. We zijn aangekomen bij de laatste uren van het leven van Jezus. 

In Jesaja 53 werd Jezus’ lijden al voorspeld. Lees deze woorden langzaam. Herlees ze. En laat Pasen jouw leven mogen transformeren in een leven vol HOOP en LIEFDE. 

“Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. Hij werd mishandeld, maar Hij protesteerde niet (…) Nadat Hij zijn eigen leven heeft opgeofferd om ons te bevrijden van onze schuld, zal Hij kinderen hebben. (Jesaja 53:5-10, BB) 

En jij bent Zijn kind, vriend. Jezus liet zich veroordelen, zodat jij zonder oordeel mag leven.

Markus 15:20: “Daarna namen ze Hem mee om Hem te kruisigen.” (BB) 

Een stille tocht. Mensen langs de route. Jezus die bezwijkt onder het zware kruis. Simon van Cyrene helpt dragen. Een doornenkroon vastgepind. Op weg naar de laatste uren…

Ruilen? 

Jezus deed dit, zodat jij nooit zoveel pijn en lasten zult hoeven dragen. De duivel probeert je aan te klagen, maar Jezus roept: “Stop! Jij weet dat elke schuld betaald is! Je hebt geen recht om vriend te laten strompelen door het leven. Jouw aanklacht is niet gegrond!”

Zullen we samen bidden en danken voor Jezus’ offer? “Heer, met diep ontzag komen we bij U. Wat U voor ons deed, is zo groots! Wij danken U met heel onze ziel, heel ons verstand en met alles wat in ons is. Dank U dat U wilde ruilen met ons. Uw genade is oneindig groot. Amen.”

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!