Publicatiedatum 6 nov. 2023

Droom jij weleens, vriend?

Publicatiedatum 6 nov. 2023

Mijn zoon gilt. Ik ren naar boven. Hij droomt.

Ik hou hem tegen me aan en zeg: ‘Stil maar, het is maar een droom.’ Inmiddels is hij groot en hoef ik hem niet meer te troosten als hij droomt. Waarschijnlijk denkt hij als eerste: ‘Stil maar, het is maar een droom.’

Als Jozef, de zoon van Jakob, ook zo met zijn dromen was omgegaan, was zijn leven anders verlopen. Hij hechtte waarde aan zijn dromen. Gelukkig maar.

Dromen zijn waardevol.

Vanaf Genesis 37 lezen we het verhaal van zijn leven. Als broertje vertelde hij de grote dromen die hij meemaakte aan zijn halfbroers. Ze minachtten hem, vonden hem arrogant en irriteerden zich mateloos aan zijn ‘dromerijen’. 

  • In zijn eerste droom zag hij zichzelf en zijn broers graan tot bossen binden. Zijn bos graan stak boven die van zijn broers uit. 
  • In zijn tweede droom zag hij de zon, de maan en elf sterren zich voor hem buigen.

Zou jij zo’n droom aan geliefden durven te vertellen?

‘Luister, ik heb gedroomd dat jullie allemaal voor mij buigen.’ En dan met een blik van; dit gaat zeker gebeuren.

‘Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, zei zijn vader streng tegen hem: "Wat is dat nou voor een droom! Denk je soms dat ik, je moeder en je broers voor je zullen buigen?’’’ (Lees er meer over in Genesis 37:5-11)

In de tijd van de Bijbel betekende buigen veel. Je gaf daarmee respect en waardigheid aan iemand die boven je stond. Voor God, engelen, koningen en je ouders zien we in de Bijbel dat er gebogen werd. 

  • Wat nou als Jozef in zijn leven geen aandacht aan zijn dromen had besteed?
  • Wat nou als jij, vriend, geen aandacht aan je dromen besteedt?
  • Geloof je dat God nog steeds tot je wil spreken door dromen heen?
  • Heb je dat zelf weleens meegemaakt?

Zullen we samen bidden?‘Dank U wel, dat we er samen bij stil mogen staan, dat U door dromen spreekt. Wilt U ook mij laten zien in mijn dromen, wat U zeggen wilt? In de naam van Jezus. Amen.’

Nog even dit:

  • Later in het verhaal zouden Jozefs broers zich inderdaad voor hem buigen, zonder te weten dat hij hun broer was en dat hij inmiddels een machtige positie in Egypte had verkregen.

Bezinningsvraag:

  • vriend, geloof je dat God ook tot jou wil spreken door een droom?

 

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!