Publicatiedatum 10 jul. 2024

Doodsangst!

Publicatiedatum 10 jul. 2024

Voordat het volk Israël door de zee liep, voelden zij zich nog een slaaf. Ze waren ervan overtuigd dat het beter was om dit ook te blijven. Ze konden niet geloven dat er ook voor hen een vrij leven mogelijk was. Toen de Egyptenaren hen achtervolgden, was hun reactie ook slaafs, maar heel begrijpelijk.

Ik begrijp ze. Je wil leven.

En met de dood in ogen… is alles beter dan dood gaan.

Ikzelf heb helaas diverse momenten meegemaakt, dat de dood aan het voeteneind van mijn bed stond. Ik kon zelf niet meer spreken, maar in mijn diepste, diepste binnenste riep ik om LEVEN!

Een ‘nieuw’ leven is mij geschonken. 

Ik ben zo dankbaar, want daardoor kan ik met jou contact hebben. Kunnen we samen optrekken in ons leven met onze Hemelse Vader. Samen groeien in het ontdekken wie Hij is. Wat geniet ik daarvan! Dank je wel…

Als we ons leven overgeven aan God, dan brengt Hij ons naar een nieuw leven. Naar de overkant. Deze tocht door het water wordt ook wel gekoppeld aan de doop. 

  • Reiniging
  • Vernieuwing 
  • Bevrijding

Van zonde naar vergeving is als de doortocht door de zee. Van slaaf naar vrij mens.Van Egypte naar het beloofde land.

‘Door de wolk en door de zee werden ze allemaal gedoopt tot volk van Mozes. Ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel. Ze dronken allemaal hetzelfde geestelijke drinken. Want ze dronken allemaal uit de geestelijke rots die met hen meeging, en die rots was Christus.’ (1 Korintiërs 10:2-4, BB)

vriend, ik bid dat jij zult beseffen dat je aan de ‘overkant’ bent. Mocht je hierover twijfelen, zullen we dan samen het volgende gebed hardop uitspreken:

‘Heer, hier ben ik. Ik wil graag bij U horen. Vergeef mij mijn zonden. Laat ze zinken tot in de diepte van de zee. Schenk mij Uw genade en verlossing, zodat ik vrij kan leven. Ik mag nu Uw kind zijn. Mijn naam staat in Uw levensboek. Dank U wel. Amen.’

Ik heb een vraag:

  • Heb je de keuze gemaakt om voor God te leven? Zo ja, wat betekent dit voor jou? Zo nee, wat weerhoud je ervan? Wil je hierover graag spreken, klik op deze link.
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!