Publicatiedatum 31 okt. 2020

Doe je het weer niet goed…

Publicatiedatum 31 okt. 2020

Dan heb je alles gedaan wat je kon en is het nog niet goed! Grrr… Hoeveel geduld kun je opbrengen? Ken je dat gevoel?  Je hebt je agenda aangepast, bent iets eerder opgestaan, hebt een lange autorit ervoor over gehad, je hebt een salarisverhoging voorgesteld, je schenkt anderen wat ze nodig hebben… En dan nog is het niet goed genoeg. Hoe blijft je rustig en geduldig? Jezus had veel geduld. Hij heeft ook met jou enorm veel geduld. Hij houdt van je, vriend. Zielsveel. “In de tempel kwamen blinde en verlamde mensen naar Hem toe en Hij maakte hen gezond.” (Matteüs 21:14, BB) Jezus deed waar Hij voor gekomen was, mensen helpen en liefhebben. Wat zal iedereen blij zijn geweest met Jezus! Toch? “De leiders van de priesters en de wetgeleerden werden kwaad over de wonderen die Hij deed. Ook waren ze boos over wat de kinderen in de tempel riepen. Want die riepen: "Hosanna voor de Zoon van David!" Ze zeiden tegen Hem: "Hoort U wel wat die kinderen roepen?"” (Matteüs 21:15-16, BB) Kort daarvoor had Jezus de marktkramen op het tempelplein van boosheid omgegooid. Wat gaat Hij nu doen? Hij deed toch juist goede dingen? Kan Hij het opbrengen om niet te gaan schreeuwen? Kan Hij geduld opbrengen met de mensen die Hem ‘altijd moeten hebben’? Jezus wijst hen op het woord van God: “Jezus zei tegen hen: "Ja. Hebben jullie dan nooit in de Boeken gelezen: 'Kleine kinderen en pasgeboren baby's weten hoe ze U moeten prijzen'?" En Hij vertrok uit de stad en overnachtte in Betanië.” (Matteüs 21:16-17, BB) Als je je geduld dreigt te verliezen, denk dan aan Jezus. Wijs jezelf op de beloften van Zijn Woord. Vertrouw. Heb geduld. God gaat je zegenen. Prijs samen met de kleine kinderen jouw Hemelse Vader!

Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!