Publicatiedatum 6 aug. 2023

Ben jij een beetje ‘goed’ in jaloers zijn, vriend?

Publicatiedatum 6 aug. 2023

Dat jaloezie niet oké is, begrijpen we allemaal, maar tja… je zal er maar last van hebben, Volgens sociaal-psychologe Pieternel Dijkstra heeft 10% van de mensen last van ziekelijke jaloezie. Zij richt zich met name op jaloezie in partnerrelaties.

Ziekelijke jaloezie is een alarmbel die afgaat als mensen denken dat hun relatie wordt bedreigd door een rivaal. Is dat laatste echt zo, dan zijn jaloerse gevoelens normaal, anders hebben we te maken met een obsessie. Ook dat kan.

Besef heel goed dat jaloezie gevaarlijk is, vriend. Het rooft blijdschap en vrede uit je hart. 

In de tien geboden spreekt God zelfs over jaloezie!

‘Wees niet jaloers’ (Romeinen 13:9, BB)

Het absolute tegengif voor jaloezie staat gelijk achter de zin ‘wees niet jaloers’; 

‘... en al Gods andere wetten kun je samenvatten met de volgende woorden: “Houd net zoveel van je medemensen als van jezelf. (Romeinen 13:9, BB)

God legt deze wet bij ons neer, omdat Hij wil dat we Zijn vrede kunnen beleven. Je wordt ontevreden door jaloezie. Je gaat je eigen ego opkrikken door de ander af te kraken. Roddel je graag over de negatieve kanten en de tegenspoed van een ander? Grote kans dat jaloezie is toegeslagen in je leven.

Ik vergeleek mijzelf de afgelopen tijd ook, met mensen die een sterk hart hebben, zelfs kunnen vliegen naar verre landen en in de achtbaan kunnen gillen. (Alhoewel dat laatste niet mijn favoriete bezigheid is:) Dat vergelijken maakt je simpel gezegd, niet blij. Je voelt je minderwaardig ten opzichte van je medemens. 

Vanuit jouw gevoel van minderwaardigheid,ga je de waarde van een ander naar beneden halen. Zorg dat je jouw waarde in God vindt.

Zullen we samen bidden?‘Dank U dat U ons wakker schudt om jaloezie in ons leven serieus te nemen. Vandaag willen we niet negatief spreken over anderen. We kiezen ervoor om zonder oordeel en met liefde naar de mensen te kijken die we ontmoeten. In de naam van Jezus. Amen.’

Om vandaag over na te denken …

  • Op wie ben jij regelmatig jaloers? Ga vandaag diegene zegenen vanuit liefde.
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!