Publicatiedatum 18 sep. 2020

Ben jij al verlicht?

Publicatiedatum 18 sep. 2020
“Of ik verlicht ben? Ehm… het is toch geen Kerst?”   Bij diverse religies is het zeker geen Kerst en wordt het ook nooit Kerst, maar is verlicht zijn een hogere status waarin je je bevindt. Veel religies en godsdiensten gaan uit van oordeel, straf en verdienste. Een soort oorzaak en gevolg. Als je de juiste regels van de religie opvolgt, kom je tot verlichting en bevrijding.    “En nu? Hoe bereik ik een hogere status in mijn geloof? Kan ik ook de ‘verlichte’ status krijgen?”   In de Bijbel lezen we daar iets over: “Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft.’” (Johannes 8:12, BB)   Jezus geeft ons dus licht in de duisternis. Dat licht bestaat onder andere uit: genade. Genade die je kunt aanvaarden en accepteren. Je hoeft er verder niets voor te doen!   “Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door [ jullie ] geloof. Jullie hebben niet jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. Jullie zijn [ dus ] niet gered doordat jullie zelf zo goed je best deden om goede mensen te zijn. Want Hij wilde niet dat jullie over je redding zouden kunnen opscheppen. Want God heeft ons gemaakt. En Hij heeft ook Zelf in Jezus Christus nieuwe mensen van ons gemaakt. Nu kunnen we voor Hem de goede dingen doen die Hij van tevoren al voor ons had bedacht.” (Efeziërs 2:8-10, BB)   Ik moedig je aan, vriend: Aanvaard Jezus’ genade. En leef vanuit genade. Dat is het ultieme verlichte leven.    Zullen we samen bidden? “Dank U, Jezus, dat U mij redt. Door U ben ik een nieuw mens. Ik hoef niet van alles te doen om Uw liefde in mijn leven te ontvangen. Ik mag eenvoudig mijn hoofd buigen, mijn handen openen en U vult mij met Uw genade, liefde en goedkeuring. Dank U daarvoor! In Uw naam, amen.”
Wilma Veen
Auteur

Schrijfster, kunstenares en spreekster, maar bovenal fan van Jezus!