Levensvragen

Welke kracht hebben woorden?

Woorden kunnen een enorme impact hebben. Veel mensen hebben te weinig goede woorden gehoord in hun leven. Anderen hebben wel positieve woorden gehoord, maar wellicht op het verkeerde moment. Soms nemen ouders met woorden hun kinderen in bescherming op momenten dat het eigenlijk niet passend is, of spreken woorden uit die niet zo bedoeld zijn maar wel hard binnen komen. Ook kunnen we stellen dat het soms beter is bepaalde woorden niet te horen. Denk maar aan roddel en/of kwaadsprekerij.

Letters

Woorden hebben kracht

We zeggen vaak dat woorden kracht hebben en dat is mijn inziens ook zo. Ze kunnen mensen soms maken en breken. Een simpel woord kan je soms zo enorm raken dat je er totaal door van slag raakt. Dat kan doordat iemand je een steek onder water geeft, of heel neerbuigend of afwijzend is. Maar ook lieve woorden kunnen je enorm raken. Woorden als ik hou van jou en ik vind je mooi of wat heb je dat goed gedaan kunnen een enorme impact hebben in iemands leven.

Woorden van God

Ik wil in deze blog opmerken dat woorden van God bijzondere kracht hebben en dat het dus belangrijk is te weten dat je met woorden in dienst kunt staan van God. Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.

Ik geloof niet zozeer dat ieder christelijk geformuleerd woord perse gouden appels zijn. Een woord waarover nagedacht is en de juiste geest heeft, is als een gouden appel. We kunnen immers perfecte woorden uitspreken en toch niemand raken waar het voor is bedoeld. We kunnen echter ook woorden horen en proeven die eenvoudig en zelfs op het moment direct kwetsend zouden kunnen zijn, maar die als het ware door de Geest van God gedragen worden en waardoor het toch de impact krijgt die nodig is. Met andere woorden; aangereikt op een zilveren schaal.

Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen.

Geest achter woorden

Het is de geest achter de woorden die je kiest. Jezus kende de Geest van God heel goed en zijn woorden waren er vol van. Jezus wordt niet voor niets het Woord genoemd. Zijn woorden waren goed, oprecht en gericht op relatie. Toch zien we ook dat Jezus niet altijd leuke, vriendelijke woorden kiest. Hij noemde zelfs enkele mensen witgekalkte graven. Niks positiefs aan.

Goed om je zelf eens te onderzoeken. Wat zijn de woorden die ik kies in mijn leven. Zitten ze vol met schuttingtaal, zijn ze afwijzend of dragen ze bij om met mensen in relatie te komen, dragen ze bij aan het uitdragen van wie God wil zijn voor de mensen?

Hart tot hart

Soms denken mensen dat ze door vrome woorden te gebruiken mensen kunnen overtuigen. Soms gooien mensen met Bijbelteksten om elkaar te overtuigen. Ik geloof niet dat dit de manier is om te communiceren. Werkelijk communiceren doe je van hart tot hart. Het is juist dan dat wanneer we spreken vanuit oprechtheid, dat Gods Geest de woorden inhoudt geeft naar de ander. Daarom, lúister niet alleen naar het woord, maar dóe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek.

Wat zijn de woorden die ik kies in mijn leven. Dragen ze bij aan het uitdragen van wie God wil zijn voor de mensen?

Opbouwend

We kunnen dus in Jezus’ naam inhoudt geven aan het leven door goede woorden te kiezen. Want het is de geest die iemand levend maakt. “Mijn woorden zijn Geest en leven“, zegt Jezus. Wanneer we kiezen voor woorden die uit Hem zijn, kiezen we voor woorden die werkelijk krachtig zijn in het goede. Opbouwend voor onszelf, de ander en Gods Koninkrijk. Ik wil in deze blog naar je uitreiken met goede woorden“Ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van de Heer Jezus Christus.”

Auteur: Erik Velema

Wil je reageren?

Wil je meer weten over dit artikel, of heb je vragen voor een e-coach? Neem dan hier contact met ons op.

Wil je dat we voor je bidden? Geef dan hier je gebedspunt door, ons gebedsteam staat voor je klaar.

Cursus 'Waarom Jezus?'

Wie was Jezus en wat voor betekenis heeft hij vandaag nog voor mij? Ontdek het waarom met deze cursus.