Levensvragen

Wat zegt Jezus over vergeving? | Top 10 uitspraken

Als er iemand in de wereldgeschiedenis de visie op vergeving heeft veranderd dan is het Jezus wel. De Bijbel staat vol met quotes van Jezus over vergeving. Hij biedt een heel ander perspectief aan. De focus ligt daarbij niet op onszelf maar op de ander en bovenal op God. 

De uitspraken van Jezus zijn vaak radicaal en geen mooie hap-slik-weg quotes. Ze gaan diep en dagen je uit. Dit zijn Jezus’ uitspraken over vergeving:

Vergeef en God zal jullie vergeven.
Jezus

1. “Als jullie de mensen vergeven wat ze verkeerd doen, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven wat jullie verkeerd doen. Maar als jullie andere mensen niet vergeven, zal jullie Vader jullie ook niet vergeven.”
Uitspraak van Jezus uit de Bijbel: Mattheüs 6:14-15

Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!
Jezus

2. “Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen!” Dit zegt Jezus terwijl hij aan het kruis hangt.
Uitspraak Jezus uit de Bijbel: Lukas 23:34

Hoe vaak moet je vergeven? 70 maal 7 keer.
Jezus

3. “Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven als hij iets verkeerds tegen mij doet? Zeven keer?” Jezus zei: “Ik zeg je: niet zeven keer, maar 70 keer zeven keer.“
Uitspraak Jezus uit het Bijbel: Mattheüs 18:21-22

Zoals wij worden vergeven door God, moeten wij ook anderen vergeven.
Jezus

4. “Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen.” 
Deel uit het gebed Het Onze Vader
Uitspraak van Jezus uit de Bijbel: Mattheüs 6:12

Bekijk hier het gebed: Het Onze Vader

Wil jij graag iedere dag een bemoediging ontvangen? Meld je dan vandaag nog hier aan.

Oordeel niet en u wordt niet geoordeeld. Vergeef en u zult vergeven worden.
Jezus

5. “Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Veroordeel niemand, dan zult u ook niet veroordeeld worden. Vergeef en u zult vergeven worden.”
Uitspraak Jezus uit de Bijbel: Lukas 6:37

Bidden terwijl je boos bent, werkt niet. Eerst vergeven dan kun je pas weer bidden.
Jezus

6. “Als je gaat bidden en je bent nog boos op iemand, vergeef hem dan eerst. Want dan vergeeft je hemelse Vader jou ook.”
Uitspraak van Jezus uit de Bijbel: Marcus 11:25

Als iemand sorry zegt, hoe vaak ook, moet je hem vergeven.
Jezus

7. “Als je ziet dat iemand iets verkeerds tegen je doet, spreek daar dan streng met hem over. Als hij er spijt van heeft, vergeef het hem dan. Zelfs als hij zeven keer per dag iets verkeerds tegen je doet, en zeven keer bij je terugkomt en zegt: ‘Het spijt me,’ dan moet je hem vergeven.”
Uitspraak Jezus uit de Bijbel: Lukas 17:3-4

Laat het straffen maar aan God over.
Jezus

8. “Doe ook zoveel mogelijk je best om met alle mensen vrede te houden. Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Want er staat in de Boeken: “Laat het aan Mij over om te straffen. Ik zal hun geven wat ze hebben verdiend.”
Uitspraak Jezus uit de Bijbel: Romeinen 12:18-19

Fenmaal vergeven, blijft vergeven. Ik zal er niet meer dan denken.
Jezus

9. “Ik zal nooit meer aan hun zonden denken. Als de zonden vergeven en vergeten zijn, is er geen offer meer nodig.”
Uitspraak Jezus uit het Bijbel: Hebreeën 10:17-18

Als jij wordt vergeven - Pay it forward.
Jezus

10. Gelijkenis “Twee Schuldenaars” 
Naast uitspraken vertelt Jezus ook regelmatig verhalen om het belang van vergeven te benadrukken. Ook wel gelijkenissen genoemd. De verhalen zijn niet waargebeurd maar laten de kern zien waar Jezus voor staat. Denk aan het verhaal van de Verloren Zoon die zijn erfenis verkwanselde en met hangende pootjes terug kwam bij zijn vader. Het ultieme voorbeeld van vergeving maar ook de worsteling van zijn broer om die vergeving te accepteren. 

Ken je deze gelijkenis al? Jezus vertelt een verhaal over een man met een grote geldschuld. Hij dreigt verkocht te worden als slaaf, samen met zijn gezin. Hij kan onmogelijk het geld betalen. De man smeekt de koning om meer tijd. De koning krijgt medelijden en scheldt hem zelfs de gehele schuld kwijt. Maar in plaats van dankbaar te zijn, zorgt hij ervoor dat een andere man die hem een klein beetje geld verschuldigd is, in de gevangenis wordt gegooid. De koning wordt woest! Als jouw schuld wordt vergeven dan moet je ook met je gehele hart de ander vergeven. 

Je kunt deze gelijkenis nalezen in Mattheüs 18:23-35

Lees hier het letterlijke verhaal na in de Bijbel

Wat vind jij van deze uitspraken van Jezus over vergeving? Welke spreekt je aan of welke juist helemaal niet? Laat het ons weten! Vul het contactformulier in en je krijgt reactie van onze e-coaches.

Ik vergaf de man die mede-verantwoordelijk is voor de dood van m’n zus

video-poster
% geladen 00:00
00:00
00:00
Bekijk hier een korte video over het leven van Corrie ten Boom.

Meer van Jesus.net